Legal Learning logo

Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder bij (in)solvente herstructureringen

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Het is nu tijd om enerzijds een stand van zaken op te maken en anderzijds te peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

DOCENTEN

 • Mr. Ivan Peeters, advocaat-vennoot Hogan Lovells
 • Dhr. Piet François, senior counsel legal Febelfin

DATUM OPNAME

 • 28/01/2021 (laatste update cursus: 15/09/2021)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Deel 1 (mr. Ivan Peeters)

 • De functie van zekerheden, de grote tendenzen
 • De regels voor uitwinning, een selectie van aandachtspunten
  • algemene aandachtspunten
  • pandrecht op aandelen
  • uitwinning retentierecht
  • uitwinning zekerheidseigendom
  • hypotheek
  • klassieke bankzekerheden
 • In welke mate geven zekerheden zeggenschapsrechten en controlerechten?
  • voorbeeld van het pand op aandelen van de vennootschap-schuldenaar
  • pand op geldstromen

 Deel 2 (dhr. Piet François)

 • Onderneming in moeilijkheden, de bank als schuldeiser
  • opsporing – EHBO
  • gerechtelijke reorganisatie
 • Enkele belangrijke zekerheidsmechanismen
  • voorafgaand: zekerheden “nuttig” in fase van financiële moeilijkheden
  • “spanningsveld” tussen Insolventierecht (Boek XX WER) en WFZ
  • overzicht:
   • beding van eenheid van rekening
   • contractueel compensatiebeding
   • algemene pand-/cessieclausule
   • cash deficiency (letter of intent)
   • (volmacht hypothecair krediet / pand handelszaak …)
   • borgtocht/garantie

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • Sam-Tes: 3 punten
 • ITAA (Categorie A): aanvraag ingediend
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren

 

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture