Legal Learning logo

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens dit webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak.

DOCENT

 • Prof. dr. Niels Appermont, hoofddocent UHasselt

DATUM OPNAME

 • 10/02/2022

INHOUD

Inleiding

 • Bestuurdersaansprakelijkheid temporeel bekeken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in het licht van de statutaire zetelleer

Basisprincipes

 • De juridische verhouding tussen bestuurder en rechtspersoon
 • Principe van de ‘marginale toetsing’
 • Verstrenging van het hoofdelijkheidsvermoeden
 • Taakverdeling of absenteïsme binnen het collegiaal orgaan
 • Verjaring en bevoegdheid
 • De ‘cap’ in art. 2:57 WVV: de principes

Interne aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap voor gewone bestuursfouten
  • gewone bestuursfouten: analyse van rechtspraak
  • de aansprakelijkheid voor schendingen van het WVV en de statuten: diverse verschijningsvormen, verschillende bijzondere (interne) aansprakelijkheidsregels die specifieke plichten sanctioneren
 • Afdwinging?
 • Kwijting

Externe aansprakelijkheid

 • De éne externe aansprakelijkheid is de andere niet…
 • Veel bijzondere aansprakelijkheidsregels hebben ook externe werking

Twee bijzondere aansprakelijkheidsregimes

 • Bedrijfsvoorheffing en BTW
 • Onterechte uitkeringen

Wat met (nakende) insolventie?

 • Uitgangspunt
 • Gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei?
 • Wrongful trading
 • Aansprakelijkheid voor SZ-schulden

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mar

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture