Legal Learning logo

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar on demand analyseert dhr. Constant De Koninck 10 knelpunten inzake overheidsopdrachten aan de hand van recente rechtspraak.

DOCENT

 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

DATUM OPNAME

 • 02/06/2022

INHOUD

Volgende 10 knelpunten worden behandeld:

 1. Mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen om in te schrijven op een overheidsopdracht: de Raad van State brengt verdere verduidelijking
 2. Huur van een nog op te richten gebouw: vallend onder de overheids-opdrachtenwet of niet? 
 3. Afwijken van opgelegde besteksbepalingen en het patere legem quam ipse fecisti-beginsel
 4. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: valkuilen voor inschrijvers en aanbestedende overheden. Synthese van rechtspraak 
 5. Verplichting voor aanbestedende overheid inschrijver mogelijkheid te bieden onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria, te vervangen. Consequenties van beschikking HvJ 6 oktober 2021, zaak C-316/21, Monument Vandekerckhove NV
 6. Schrappen van een selectiecriterium lopende de plaatsingsprocedure: consequenties
 7. Verplichting voor aanbestedende overheden een verslag bij te houden in geval van onderhandelingsprocedures met complex karakter 
 8. Miskennen van de mededinging en de absolute nietigheid van de gesloten overeenkomst: gevolgen van deze nietigheid voor de onderscheiden contractspartijen
 9. Miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht: consequenties
 10. Schadevergoedingsrechtelijke consequenties bij afspraken tussen inschrijvers

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector 
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie 

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten 
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • ITAA (categorie A): 3 uren
 • BIV: 3 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture