Legal Learning logo

Bestuur in de NV: vijftien blijvende knelpunten anno 2022

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Voor deze webinar hebben de auteurs een selectie gemaakt van een aantal knelpunten die ze onder de aandacht wensen te brengen van elkeen en in het bijzonder de jurist die met het bestuur van een NV te maken heeft. 

DOCENTEN

 • Mr. Emmanuel Leroux, advocaat KMPG Law
 • Prof. dr. Ingrid De Poorter, docent UGent / managing-partner De Groote-De Man / bestuurder
 • Mevr. Sarah De Geyter, senior manager legal Mazars / vrijwillig postdoctoraal medewerker UGent

DATUM OPNAME

 • 03/06/2022

INHOUD

Volgende vijftien knelpunten komen aan bod:

De afschaffing van het directiecomité en de keuze voor een duaal systeem met opsplitsing van de bevoegdheden tussen een raad van toezicht en een directieraad.

 • Analyse van een aantal praktijkproblemen.

De CEO en het feit dat het Belgische vennootschapsrecht de term of enige analoge term niet kent.

 • Is dat de gedelegeerd bestuurder, de dagelijks bestuurder of de voorzitter van de directieraad? De realiteit is dat de titel van CEO al deze ladingen kan dekken. Juridisch gezien, moet men dus per vennootschap nagaan welke bevoegdheden deze aan haar CEO heeft willen toekennen: een analyse.

De bevoegdheidsomschrijving van het dagelijks bestuur onder de loep

 • het onvoldoende gebruik in de praktijk van de rechtszekerheid die men zich kan verschaffen door de beslissingen van het bestuursorgaan voldoende te documenteren
 • bevoegdheidsafbakening versus opdracht
 • voorbeelden uit de rechtspraak 

Delegatie van bevoegdheden

 • NV’s kunnen, buiten de bevoegdheidsdelegaties aan de facultatieve (vertegenwoordings)organen, geen algemene mandaten verlenen, maar het onderscheid tussen algemene en bijzondere mandaten is niet altijd duidelijk
 • welke bevoegdheden kunnen zeker niet worden gedelegeerd?  
 • de praktijk van interne delegatiehandleidingen over de hele (multinationale) groep heen: welke fundamentele regels zullen Belgische dochtervennootschappen van zo’n groep in acht moeten nemen om rechtsgeldig het systeem toe te passen?

Adviserend comités

 • Het belang van het oprichten van een adviserend comité in de schoot van het bestuursorgaan
 • Waarom is het aangewezen dat één of meerdere bestuurders van de vennootschap in het comité zetelen, maar welke risico’s zijn hieraan verbonden? 
 • Dragen de bestuurders die zetelen in één van de adviserende comités bijkomende aansprakelijkheid in vergelijking met bestuurders die dit niet doen?

Het auditcomité

 • De verplichting tot het oprichten van een auditcomité en de samenstelling
 • Welke kwaliteiten zijn er nodig om in een auditcomité te kunnen zetelen?
 • De relatie tussen het auditcomité en andere organen van de vennootschap, zoals de commissaris, de ondernemingsraad of het bestuursorgaan.

Het benoemings- en/of remuneratiecomité

 • Kunnen de wettelijk voorgeschre

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

Getting Ready for the Digital Euro

23 May

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture