Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De Europese Klokkenluidersrichtlijn voerde een verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling voor publieke en private entiteiten in en België moest deze richtlijn op 17 december 2021 omzetten. Het wetsontwerp voor de private sector werd uiteindelijk pas op 11 oktober 2022 ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en definitief goedgekeurd op 24 november 2022. Wat de publieke sector op het Vlaamse niveau betreft: het decreet van 18 november 2022 werd in het Staatsblad van 1 december 2022 gepubliceerd (inwerkingtreding op 11 december 2022).

Tijdens deze webinar worden de voornaamste principes van de aankomende wetgeving toegelicht vanuit een multidisciplinaire benadering. De spreeksters bieden een overzicht van de verplichtingen voor elke organisatie en geven praktische tips ten behoeve van onderneming én betreffend adviseur.

DOCENTEN

 • Mr. Liesbet Vandenplas, partner Eubelius
 • Mr. Anneleen Van de Meulebroucke, counsel Eubelius

DATUM OPNAME

 • 30/08/2022

PROGRAMMA

De voornaamste principes van de wetgeving

 • Hoe ver reikt het materieel toepassingsgebied, gezien de uitgebreide domeinen die voorzien worden (consumentenbescherming, fiscale en sociale fraude, witwassen, overheidsopdrachten, productveiligheid, etc…) ?
 • Wat zijn de gevolgen van het feit dat de wet niet alleen van toepassing zal zijn op werknemers/ambtenaren, maar dat ook zelfstandigen, stagiairs, ex-werknemers, bestuurders, aandeelhouders beschermd zullen worden wanneer zij te goeder trouw een inbreuk melden?
 • Als binnen de vastgestelde termijn geen passende maatregel werd getroffen als reactie op een externe melding, zal de klokkenluider zijn informatie openbaar mogen maken: hoe zal dit concreet in zijn werk gaan, gezien de aanstelling van verschillende autoriteiten?
 • Geen represaillemaatregelen voor klokkenluiders en schadevergoeding: wat wordt juist voorzien?
 • Welke administratieve sancties bij het niet-naleven van de reglementering, belemmering van de werking of nemen van represailles?

Een overzicht van de verplichtingen van elke organisatie

 • Een juridische entiteit met minstens 250 werknemers? Dan moet deze onmiddellijk (vanaf de inwerkingtreding) de wetgeving op klokkenluiders naleven en een intern meldkanaal opzetten.
 • Een juridische entiteit met 50 tot en met 249 werknemers? Deze geniet nog even respijt – en voorbereidingstijd – voor de introductie van een intern meldkanaal tot 17 december 2023.
 • Een juridische entiteit met minder dan 50 werknemers? Dan is er geen verplichting om een intern meldkanaal op te zetten, maar kan dat uiteraard wel op vrijwillige basis gebeuren.

Ondernemingen actief in bepaalde specifieke sectoren (zoals financiële dienstverlening), moeten het bestaande meldsysteem onmiddellijk (vanaf de inwerkingtreding) in overeenstemming brengen met de aankomende nieuwe wetgeving, ongeacht het aantal werknemers dat tewerkgesteld wordt.

Praktische werkwijze en tips

 • Wat met ondernemingen die behoren tot een internationale groep: volstaat het implementeren van een globale policy?
 • Waaraan moeten het intern meldingskanaal en -procedure voldoen?
 • Hebben ondernemingen nog bepaalde flexibiliteit om het systeem uit te voeren?
 • Hoe worden de regels geïmplementeerd: kan dat in het arbeidsreglement, een cao of een eenvoudige policy?
 • Wat met de GDPR?
 • Wat kan een onderneming doen bij bewust valse openbaarmakingen?

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding<

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture