Sociale verkiezingen: Last-minute wijzigingen over stemmen per brief of elektronisch stemmen als gevolg van Covid-19
02/11/2020

De sociale verkiezingen die wegens de Covid-19-pandemie werden uitgesteld tot de periode van 16 tot 29 november 2020 worden voorlopig gehandhaafd, ondanks de verergering van de gezondheidscrisis. Om de werknemers in staat te stellen hun vertegenwoordigers in alle veiligheid te verkiezen, hebben de sociale partners op 28 oktober 2020 een akkoord bereikt met betrekking tot het kader voor het stemmen op afstand per brief of elektronisch. 

De Kamer heeft op 29 oktober 2020 een wetsvoorstel goedgekeurd inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covid-19-pandemie. Hoofdstuk 3 van deze wet bekrachtigt het tussen de sociale partners bereikte akkoord. 

De aangenomen maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking op 14 oktober 2020 en kunnen als volgt worden samengevat: 

1. VERLENGING VAN DE TERMIJN OM AKKOORDEN AF TE SLUITEN OVER ELEKTRONISCH STEMMEN, AL DAN NIET OP AFSTAND

De mogelijkheid om een akkoord te sluiten over elektronisch stemmen was oorspronkelijk voorzien tot X + 56 (van 13 tot 26 oktober 2020). De wet laat nu toe dat ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgesteld, nog steeds van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Hoewel de wet niet voorziet in een uiterste datum, moeten deze akkoorden logischerwijs plaatsvinden vóór X + 80 (van 6 november tot 19 november 2020), de datum die overeenkomt met de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

Bovendien kunnen, indien het akkoord dit vereist, het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers per stembureau worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er minder fysieke stembureaus nodig zullen zijn.

2. INVOERING VAN EEN NIEUWE HYPOTHESE VAN STEMMEN PER BRIEF EN VERLENGING VAN DE TERMIJN OM DAAROVER AKKOORDEN AF TE SLUITEN

Er kan ook een regeling worden getroffen over het stemmen per brief voor werknemers die op de dag van de stemming op de werkplaats aanwezig zijn, indien blijkt dat de stemming toch niet ter plaatse kan worden georganiseerd. Deze nieuwe hypothese van stemming per brief komt bovenop de bestaande hypothesen. 

Opnieuw bepaalt de wet geen uiterste datum, maar ook hier moeten deze akkoorden logischerwijs plaatsvinden vóór X + 80 (van 6 november tot 19 november 2020), de datum die overeenkomt met de overhandiging van de oproepingsbrieven.

Het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers kunnen worden aangepast. 

3. VERZENDING VAN DE OPROEPING EN HET STEMFORMULIER PER GEWONE POST

In geval van stemming per brief, wordt het stembiljet bij de oproeping gevoegd en kan het via een gewone, prioritaire zending naar de kiezer worden gestuurd. 

Bijgevolg is een aangetekende zending niet langer verplicht. Wel moet de werkgever het nodige bewijs van verzending kunnen leveren, bv. door getuigen bij de verzending te betrekken. 

4. VERLENGING VAN DE TERMIJN VOOR HET OVERWEGEN VAN EEN GELDIGE STEMMING PER BRIEF MET MAXIMUM 5 DAGEN

In geval van een stemming per brief, kunnen ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen, overeenkomen om stembiljetten die tot maximum 5 dagen na de sluiting van de stemming binnenkomen, nog als geldig te beschouwen. Daarmee wil men anticiperen op eventuele overbelasting van en vertragingen in de postbedeling.

In geval van dergelijk akkoord, wordt de stemming aan het einde van de periode van uiterlijk 5 dagen gesloten. In dat geval wordt de telling vanzelfsprekend ook uitgesteld.

TO DO: Mede gelet op de nieuwe instructie van de overheid die telethuiswerk verplicht, raden wij ondernemingen aan om zo snel als mogelijk na te gaan of u gebruik wenst te maken van elektronisch stemmen of stemming per brief. Zo ja, dan zult u een overeenkomst moeten maken met uw vakorganisaties en de werknemers daarover informeren. 

Heeft u vragen over het formaliseren van dergelijk akkoord? Contacteer ons dan. 

Related : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
alexander.vandenbergen@lydian.be
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
jan.hofkens@lydian.be

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Nog meer COVID-19-steunmaatregelen
04/12/2020

De noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens de tweede coronagolf tegen te gaan, heb...

Read more

Social fraud inspection audits conducted by the District cells have been focusing on the construc...
04/12/2020

As the end of 2020 is nearing, it is time for the traditional end-of-year lists. 2020 will undoubtedly be remembered as th...

Read more

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen o...

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen? Read more

Attention points for retail sector employers considering dismissing employees for economic or tec...
18/11/2020

As the retail sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic, employers within it might be considerin...

Read more

Lastest articles by Mr. Alexander Vandenbergen

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers
04/11/2020

Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november...

Read more

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doels...

Read more

Terugkeer uit groen, oranje of rood: wat moet/kan ik doen als werkgever?
14/07/2020

Er zijn heel wat onduidelijkheden over wat werkgevers moeten of kunnen doen ten aanzien van werknemers die terugkomen uit ...

Read more

COVID-19: Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque
13/07/2020

Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque ...

Read more

Lastest articles by Mr. Jan Hofkens

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers
04/11/2020

Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november...

Read more

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doels...

Read more

Terugkeer uit groen, oranje of rood: wat moet/kan ik doen als werkgever?
14/07/2020

Er zijn heel wat onduidelijkheden over wat werkgevers moeten of kunnen doen ten aanzien van werknemers die terugkomen uit ...

Read more

COVID-19: Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque
13/07/2020

Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque ...

Read more

LexGO Network