Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021
14/04/2021

De verplichting om meer uitgebreide informatie te verstrekken in het kader van het UBO-register trad in werking op 11 oktober 2020 maar het FOD Financiën aanvaardde reeds dat deze informatie verstrekt werd tegen uiterlijk 30 april 2021.

Maar nu wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021.

Over welke informatie gaat het?
 

1. Ondersteunende documenten

Voortaan moeten alle documenten die de adequaatheid, accuraatheid en actualiteit van de gegevens ondersteunen en aantonen, in het UBO-register opgenomen worden.

Het gaat hier onder meer om een kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister, een aandeelhoudersovereenkomst, de overeenkomsten tot overdracht van aandelen, enz. 

Dit betekent ook dat deze documenten telkens moeten toegevoegd worden wanneer in het register aanpassingen worden aangebracht, dit om deze wijzigingen te bevestigen.

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Zij moeten worden opgeladen bij de eerste registratie of bij de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register die ten laatste op 31 augustus 2021 moet gebeuren.


2. Deelnemingspercentages van de onrechtstreekse UBO

Voortaan moeten ook alle deelnemingspercentages van aandelen of stemrechten die de onrechtstreekse UBO aanhoudt of controleert in de informatieplichtige en in elke intermediaire entiteit worden geregistreerd.

Met een onrechtstreekse UBO wordt bedoeld de natuurlijke persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige via één of meerdere intermediaire juridische entiteiten.

 

Related : Seeds of Law


All articles Corporate law

Lastest articles Corporate law

SPACs or Special Purpose Acquisition Companies - a Belgian perspective
04/06/2021

In recent years, Special Purpose Acquisition Companies or “SPACs” have gained tremendous popularity in the Uni...

Read more

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisati...
27/04/2021

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue the...

Read more

It's the Data...
09/04/2021

Data, data everywhere. All types: personal and non-personal. They are all invaluable. Corporations produce them and receiv...

It's the Data... Read more

Criminal liability of directors – the blind spot
29/03/2021

In addition to the specific criminal liability that directors incur for certain acts that they themselves commit in this c...

Read more

LexGO Network