Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021
14/04/2021

De verplichting om meer uitgebreide informatie te verstrekken in het kader van het UBO-register trad in werking op 11 oktober 2020 maar het FOD Financiën aanvaardde reeds dat deze informatie verstrekt werd tegen uiterlijk 30 april 2021.

Maar nu wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021.

Over welke informatie gaat het?
 

1. Ondersteunende documenten

Voortaan moeten alle documenten die de adequaatheid, accuraatheid en actualiteit van de gegevens ondersteunen en aantonen, in het UBO-register opgenomen worden.

Het gaat hier onder meer om een kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister, een aandeelhoudersovereenkomst, de overeenkomsten tot overdracht van aandelen, enz. 

Dit betekent ook dat deze documenten telkens moeten toegevoegd worden wanneer in het register aanpassingen worden aangebracht, dit om deze wijzigingen te bevestigen.

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Zij moeten worden opgeladen bij de eerste registratie of bij de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register die ten laatste op 31 augustus 2021 moet gebeuren.


2. Deelnemingspercentages van de onrechtstreekse UBO

Voortaan moeten ook alle deelnemingspercentages van aandelen of stemrechten die de onrechtstreekse UBO aanhoudt of controleert in de informatieplichtige en in elke intermediaire entiteit worden geregistreerd.

Met een onrechtstreekse UBO wordt bedoeld de natuurlijke persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige via één of meerdere intermediaire juridische entiteiten.

 

Related : Seeds of Law


Click here to see the ad(s)
All articles Corporate law

Lastest articles Corporate law

Belgian Ultimate Beneficial Owner Register: deadline for uploading supporting documents expires A...
26/08/2021

All Belgian companies, foundations, non-profit organizations, fiduciaries and trusts must submit information about their u...

Belgian Ultimate Beneficial Owner Register: deadline for uploading supporting documents expires August 31, 2021 Read more

UBO Register: Reminder of the formalities to be completed before 31 August 2021
23/08/2021

The Royal Decree on the operating modalities of the UBO register (amended on 23 September 2020) requires information provi...

UBO Register: Reminder of the formalities to be completed before 31 August 2021 Read more

UBO - Naderende deadline voor het registreren van aanvullende informatie
17/08/2021

Krachtens het koninklijk besluit van 23 september 2020 moeten de entiteiten die verplicht zijn hun uiteindelijke begunstig...

Read more

The Digital Incorporation and Mandate Registration of Legal Entities
04/08/2021

The Law of 12 July 2021 introduces two novelties regarding the use of digital instruments in the Belgian legal landscape.&...

Read more

LexGO Network