Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is te sluiten tijdens de coronaperiode
08/05/2021

 • Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden ten gunste van ondernemingen die verplicht hun activiteit moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een nieuw belastingvoordeel;
   
 • De wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021) bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van dit belastingvoordeel;
   
 • De begunstigden van het belastingvoordeel zijn degenen die een in België gelegen gebouwd onroerend goed verhuren (als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of bezitter in een professionele of particuliere hoedanigheid);
   
 • Voor de huurder gelden meerdere cumulatieve voorwaarden, waaronder:
  • Een zelfstandige in hoofdberoep, ofwel een kleine vennootschap of vereniging zijn;
  • Moeten sluiten in het kader van de “corona” sluitingsmaatregelen;
  • Geen huurachterstallen op 12 maart 2020 hebben ;
  • Niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden op het moment van kwijtschelding;
  • Geen band met de begunstigde hebben;
    
 • De kwijtschelding moet betrekking hebben op ten minste 40% van de huur en de huurvoordelen;
   
 • Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kan de begunstigde van het belastingvoordeel een belastingvermindering (inkomstenbelasting) of een belastingkrediet (vennootschapsbelasting) verkrijgen ten belope van 30% van het kwijtgescholden bedrag;
   
 • Het belastingvoordeel is beperkt tot (i) EUR 5.000 per maand per huurovereenkomst en (ii) EUR 45.000 per belastingplichtige-verhuurder;
   
 • Wanneer de betaling van de huurgelden en huurvoordelen niet maandelijks gebeurt, wordt het belastingvoordeel pro rata temporis berekend;
   
 • De begunstigde moet zijn kwijtschelding formeel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst die hij samen met zijn huurder ondertekent, die uiterlijk op 15 juli 2021 aan de fiscus moet worden bezorgd;
   
 • De FOD Financiën heeft op 30 april 2021 een modelovereenkomst kwijtschelding van huur bekendgemaakt die hier beschikbaar is.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore ...

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ Read more

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements&...

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ? Read more

Long-term lease vs (retail) lease
21/05/2021

In the new Book 3, the mandatory minimum duration of a long-term lease right (droit d’emphyteŐĀose / erfpachtrecht) ...

Read more

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts
17/05/2021

The B2B Act of 4 April 2019 (“B2B Act”) introduced a new set of mandatory rules intended to secure that B2B re...

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. d...
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering v...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale inter...

Read more

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residenti√ęle gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwe...

Read more

LexGO Network