Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is te sluiten tijdens de coronaperiode
08/05/2021

 • Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden ten gunste van ondernemingen die verplicht hun activiteit moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een nieuw belastingvoordeel;
   
 • De wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021) bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van dit belastingvoordeel;
   
 • De begunstigden van het belastingvoordeel zijn degenen die een in België gelegen gebouwd onroerend goed verhuren (als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of bezitter in een professionele of particuliere hoedanigheid);
   
 • Voor de huurder gelden meerdere cumulatieve voorwaarden, waaronder:
  • Een zelfstandige in hoofdberoep, ofwel een kleine vennootschap of vereniging zijn;
  • Moeten sluiten in het kader van de “corona” sluitingsmaatregelen;
  • Geen huurachterstallen op 12 maart 2020 hebben ;
  • Niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden op het moment van kwijtschelding;
  • Geen band met de begunstigde hebben;
    
 • De kwijtschelding moet betrekking hebben op ten minste 40% van de huur en de huurvoordelen;
   
 • Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kan de begunstigde van het belastingvoordeel een belastingvermindering (inkomstenbelasting) of een belastingkrediet (vennootschapsbelasting) verkrijgen ten belope van 30% van het kwijtgescholden bedrag;
   
 • Het belastingvoordeel is beperkt tot (i) EUR 5.000 per maand per huurovereenkomst en (ii) EUR 45.000 per belastingplichtige-verhuurder;
   
 • Wanneer de betaling van de huurgelden en huurvoordelen niet maandelijks gebeurt, wordt het belastingvoordeel pro rata temporis berekend;
   
 • De begunstigde moet zijn kwijtschelding formeel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst die hij samen met zijn huurder ondertekent, die uiterlijk op 15 juli 2021 aan de fiscus moet worden bezorgd;
   
 • De FOD Financiën heeft op 30 april 2021 een modelovereenkomst kwijtschelding van huur bekendgemaakt die hier beschikbaar is.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements&...

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ? Read more

Long-term lease vs (retail) lease
21/05/2021

In the new Book 3, the mandatory minimum duration of a long-term lease right (droit d’emphytéose / erfpachtrecht) ...

Read more

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts
17/05/2021

The B2B Act of 4 April 2019 (“B2B Act”) introduced a new set of mandatory rules intended to secure that B2B re...

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts Read more

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt
03/05/2021

In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contou...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwe...

Read more

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omge...
28/05/2021

De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzig...

Read more

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

LexGO Network