14/05/20

Bewakingscamera’s: de deadline van 25 mei 2020 nadert!

Camera’s die personen vreemd aan de onderneming (derden) filmen, moeten bij de politie worden aangegeven. Voor camera’s die vóór 25 mei 2018 werden geïnstalleerd, moet de aangifte vóór 25 mei 2020 plaatsvinden.

In ons artikel “Lachen, u wordt gefilmd!” verduidelijkten we uit dat de installatie van bewakingscamera’s op de werkplek aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten onderworpen is.

Waarom?

Aangezien camerabewaking een aantasting de privacy van werknemers kan impliceren, was een omkadering van de aanwending van deze apparaten vereist om een evenwicht te garanderen tussen dat fundamentele recht van de werknemer enerzijds en de uitoefening van het werkgeversgezag anderzijds.

Als u camera’s wenst te installeren, moet u dan ook houden aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers en de GDPR.

Aangifte bij de politie

Wanneer de geïnstalleerde camera’s eveneens derden filmen (bijvoorbeeld camera’s aan de kassa’s van een winkel, bankloketten, ...), moet u tevens de politie op de hoogte brengen.  

Sinds 25 mei 2018 kan men deze kennisgeving doen  met een voorafgaande aangifte via een      elektronisch loket (www.aangiftecamera.be). Voorheen moest de Privacycommissie worden geïnformeerd.

De deadline nadert!

Voor camera’s die vóór 25 mei 2018 werden geïnstalleerd voorzag de Gegevensbeschermingsautoriteit een overgangsperiode van twee jaar waarin de werkgevers hun situatie kunnen regulariseren en aangifte kunnen doen bij de politiediensten .  

Deze periode van twee jaar loopt weldra af. Waak er bijgevolg over dat deze formaliteit voor uw onderneming vóór 25 mei 2020 plaatsvindt!  

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture