28/01/19

Taxshift 2019: derde en laatste fase voor de fiscus

Op 1 januari 2019 treedt de derde en laatste fase van de taxshift in werking. Voor werkgevers is de impact van deze fase minimaal: de verder daling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen is beperkt (meer info ter zake in ons artikel van 26 december 2018). https://www.groups.be/1_92672.htm
 

Deze fase wordt in de eerste plaats gekenmerkt door fiscale maatregelen, die het nettoloon voor werknemers ten goede komen. Het zijn deze fiscale maatregelen die we in deze bijdrage toelichten.

Een harmonisatie en verhoging van de belastingvrije som

De personenbelasting kent een belastingvrije som. Het betreft de eerste schijf van inkomsten die vrijgesteld is van belastingen (de belastingvrije som wordt bijgevolg aangerekend op de inkomstenschijf met het laagste belastingtarief van 25%).

Tot en met 2018 golden twee tarieven:

  • Het normale basisbedrag van 7.430 EUR (bedrag inkomstenjaar 2018)
  • Een verhoogd basisbedrag voor lage en midden inkomens van 7.730 EUR (bedrag inkomstenjaar 2018).

Dit onderscheid verdwijnt vanaf inkomstenjaar 2019. Het geharmoniseerde basisbedrag stijgt daarenboven nog eens merkbaar naar 8.860 EUR (bedrag inkomstenjaar 2019).

Voor het overige geen wijzigingen. De belastingvrije som blijft bijgevolg gelden per individuele belastingplichtige, ook indien gehuwd. Ook de verhogingen van het basisbedrag voor kinderen of ten gevolge van een handicap blijven ongewijzigd (uiteraard, met dien verstande dat die verhogingen de jaarlijkse indexatie genieten).

De inkomstenschijf van het 40%-belastingtarief verbreedt verder

Reeds in 2018 genoten belastingplichtigen een bredere inkomstenschijf die onderworpen is aan het belastingtarief van 40 procent.

Diezelfde inkomstenschijf wordt vanaf inkomstenjaar verder verbreed. Hieronder een overzicht van de belastingschalen en bijhorende inkomstenschijven.

Van

tot

Inkomsten 2018

Inkomsten 2019

Inkomsten 2018

Inkomsten 2019

25%

0 EUR

0 EUR

12.999 EUR

13.250 EUR

40%

12.999,00 EUR

13.250 EUR

22.290 EUR

23.390 EUR

45%

22.290 EUR

23.390 EUR

39.660 EUR

40.480 EUR

50%

39.660 EUR

40.480 EUR

rest

rest


Merk overigens op dat het 30%-tarief met ingang van inkomstenjaar 2018 geschrapt werd.
 

De fiscale werkbonus stijgt opnieuw

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met een lage bezoldiging. Ze omvat immers een percentage berekend op basis van de toegekende ‘sociale werkbonus’, zijnde de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werknemer met een lage bezoldiging.
Enkel de werknemers de sociale werkbonus genieten, komen bijgevolg in aanmerking voor de fiscale werkbonus.

In 2018 bedroeg de fiscale werkbonus 28,03 procent van de effectief toegekende sociale werkbonus. Vanaf inkomstenjaar 2019 stijgt de fiscale werkbonus naar 33,14 procent.

Impact op de bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019

De bedrijfsvoorheffingreglementering houdt vanaf 1 januari 2019 rekening met bovenstaande taxshiftmaatregelen. Meer specifiek:

  • dalen de bedrijfsvoorheffingschalen I & II;
  • verdwijnt de maandelijkse korting van zeven euro voor de lage en midden inkomens;
  • stijgt de fiscale werkbonus van 28,03 naar 33,14 procent (de fiscale werkbonus wordt onmiddellijk doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing).

Berekeningen leren ons dat werknemers vanaf 2019, ruwweg, minstens 36 euro minder bedrijfsvoorheffing zullen afdragen.

De mogelijke keerzijde van de medaille is dat werkgevers die een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing genieten, vanaf 2019 een lagere inhoudingsbasis beschikbaar zullen hebben.

Depondt Wim - legal advisor

dotted_texture