02/05/18

Boek XX WER over insolventie is in werking getreden

Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in werking getreden. 

Daarmee is een ware revolutie in het insolventierecht een feit.

Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook onder andere vzw's, vrije beroepers en maatschappen failliet verklaard worden of het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie ("WCO").

Ook de in Boek XX opgenomen nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid zijn sinds gisteren van toepassing. Alle bestuurders van alle rechtspersonen worden voortaan onderworpen aan nieuwe, strenge aansprakelijkheidsregels wanneer de onderneming failliet verklaard wordt.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet Ondernemingsrecht (wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht) en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX. De Wet Ondernemingsrecht wijzigt Boek XX op een aantal punten maar leidt vooral tot de vervanging van het "handelsrecht" door het "ondernemingsrecht". Voortaan gelden de soepele bewijsregels uit het handelsrecht voor alle ondernemingen, ongeacht of het nu gaat om vennootschappen, vzw's of vrije beroepers.

Een bespreking van Boek XX vindt u hier en voor een bespreking van een aantal aspecten van de Wet Ondernemingsrecht kan u hier terecht.


Auteur: Dominique De Marez

dotted_texture