10/07/15

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bevesting van de verhoging van het grensbedrag in 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de niet-geïndexeerde drempel voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op 3169 EUR gebracht in plaats van de huidige 3100 EUR.

Waarom deze verhoging?

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2015-2016 en de loonnorm voor deze periode hadden  de sociale partners deze verhoging aan de regering gevraagd.

Ter herinnering, in 2016, mogen via onderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau loonsverhogingen toegekend worden. De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt als volgt vastgesteld:

  • 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen;
  • 0,3 % van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

We verwijzen u naar ons artikel van 4 mei 2015 over dit onderwerp.

Wat is het belang van dit voordeel?

Sedert 1 januari  2008 mogen de werkgevers een voordelige bonus toekennen op basis van het bereiken van collectieve doelstellingen .

Tot in 2012 was het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zeer voordelig voor de werknemer aangezien er een vrijstelling was op het vlak van belastingen en sociale bijdragen op voorwaarde ten minste dat de bonus beperkt werd tot een bepaald bedrag.  Enkel de werkgever moest een bijdrage van  33% betalen. Sedert 1 januari 2013 moet ook de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag betalen.

Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover de bonus een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen. Voor de fiscus hoeft er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.

Wat zijn de drempels in 2016 ?

De niet-geïndexeerde drempel werd op 3169 EUR gebracht. We moeten echter wachten op de gezondheidsindex van de maand november 2015 om het grensbedrag te kennen dat in 2016 van toepassing zal zijn.

Op fiscaal vlak moet een wet de verhoging van het vrijgestelde maximumbedrag nog vastleggen.

Hoe kan Group S u helpen?

Sinds de instelling van dit systeem in 2008 hebben we een groot aantal van onze aangeslotenen kunnen begeleiden bij de invoering van dit type bonus. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

dotted_texture