12/05/15

Fiscale controles: behoort u tot een prioritaire doelgroep?

De FOD Financiën heeft voor 2015 fiscale controles aangekondigd. Daarbij worden onder meer bedrijfsleiders en grensarbeiders geviseerd. Daarnaast gaan ook de controles op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers verder.

Moet u zich aan een controle verwachten?

De fiscus richt dit jaar zijn pijlen zowel op particulieren als op ondernemingen. Deze zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die een verhoogd fiscaal risico aan het licht brengen. Het gaat dus vooral om belastingplichtigen waarvan de fiscus vermoedt dat de reële inkomsten hoger zijn dan de aangegeven inkomsten.

Het zou dus best kunnen dat de fiscus op basis van die indicaties zal langskomen voor een controle of bijkomende inlichtingen of documenten zal opvragen.

Waarnaar is men op zoek?

Er zal onder andere worden gecontroleerd of bedrijfsleiders niet hebben overdreven bij de aftrek van hun werkelijke beroepskosten en of particulieren niet ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten hebben, bijvoorbeeld omdat ze te veel dagen buiten de grensstreek hebben gewerkt. Particulieren waarvan de aangifte aan het licht zou brengen dat de volledige vrijstelling van de terugbetaling van hun verplaatsingskosten werd gevraagd, hoewel ze geen gebruik hebben gemaakt van het openbaar vervoer, zullen ook worden gecontroleerd.

Ondernemingen zullen onder andere worden gecontroleerd op de naleving van hun btw-verplichtingen en vennootschapsstructuren met het oog op fiscale optimalisatie.

Voor een volledig overzicht kan u het bericht van de FOD Financiën raadplegen.

Controles op de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing gaan verder

Naast de bovenstaande controles die nu werden aangekondigd, gaat de fiscus ook in 2015 verder met de controles op de toepassing van de verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door werkgevers. Deze controles zijn begonnen in 2014. Het gaat o.a. om:

  • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing omwille van overuren;
  • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing omwille van ploegen- en nachtarbeid;
  • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing omwille van wetenschappelijk onderzoek;
  • de IPA-korting.

Om te weten waaraan u zich bij zo'n controle precies kan verwachten en hoe u hier best mee omgaat kan u ons artikel van 12 mei 2014 daarover lezen.

dotted_texture