20/06/14

WK Tip nr. 3 - Na de euforie

Yves is euforisch, de Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. In een opwelling beslist hij om de ravage op te kuisen die hij en zijn feestende collega's hebben aangericht in de kantine waar het groot scherm opgesteld stond. Hij gaat lustig aan de slag en keert enkele uren later tevreden naar huis. De volgende dag is hij ontwaakt uit zijn roes en vraagt hij overuren voor het opruimwerk.

De meerderheid van de rechtspraak aanvaardt dat er slechts sprake is van overwerk indien de overuren gepresteerd worden op vraag of met toestemming van de werkgever. Bij kaderleden is overwerk zelfs helemaal uitgesloten.

Yves' plotse opruimdrift mag dan voortkomen uit nobele beweegredenen, toch moet vastgesteld worden dat hij handelde op eigen initiatief. Hij zal dus op basis van deze rechtspraak niet gerechtigd zijn op enig overloon en/of inhaalrust.

Zou het antwoord verschillend zijn geweest mocht zijn werkgever hem – minstens impliciet – na afloop van de match gevraagd hebben om een handje te helpen met het opruimen van de zaal?

Deelname aan een event dat buiten de werkuren plaatsvindt en zonder verplichte aanwezigheid wordt uiteraard niet als werktijd beschouwd. Wanneer zijn werkgever hem vraagt om een handje toe te steken bij het opruimwerk, kan Yves er daarom redelijkerwijze niet van uitgaan dat dit leidt tot betaling van overloon. Dit geldt des te meer indien opruim- en poetswerk niet tot Yves’ normale takenpakket behoort.

De zaak is mogelijk anders wanneer Yves zou deel uitmaken van de kuis- of cateringploeg. In voorkomend geval zal Yves echter moeten bewijzen dat zijn werkgever hem geen vrijblijvend verzoek richtte, maar hem ondubbelzinnig opdroeg om zijn werk aan te vatten. Dit zou weleens een pittige discussie kunnen worden, wat het wederzijds vertrouwen allicht niet ten goede zal komen.

Doet u er als werkgever daarom goed aan om enkel aan uw kaderpersoneel te vragen om de handen uit de mouwen te steken? Alle werknemers mogen zich natuurlijk vrijwillig opgeven, maar het moet duidelijk zijn dat het opruimwerk geen arbeidstijd zal vormen.

in samenwerking met Cindy Doppée - Associate cindy.doppee@loyensloeff.com  

dotted_texture