13/09/23

Nieuwe deminor NXT brengt alle expertise voor bestuurders, aandeelhouders, investeerders en ondernemers onder één dak

Brussel, 13 september 2023 – Deminor NXT is vanaf vandaag de nieuwe naam van Deminor Shareholders & Governance Services. Deze nieuwe naam symboliseert de doorgedreven verzelfstandiging van het advieskantoor, die met haar eigen aandeelhoudersstructuur, voluit voor een eigen koers kan gaan, los van Deminor Litigation Funding. Dit is het logische gevolg van de eerdere opsplitsing in 2013. Het dienstenaanbod van deminor NXT is afgestemd op het verbeteren van de positie van aandeelhouders, bestuurders, investeerders en ondernemers, met een focus op België en de naburige landen. 

Sinds de start in 1990 geldt Deminor als een household name. Deminor staat vooral bekend voor de behartiging van aandeelhoudersbelangen en conflictbemiddeling: dat zit dan ook in het DNA ingebed. De Deminor-naam wordt vandaag internationaal erkend en ook gebruikt door Deminor Litigation Funding, het bedrijf dat zich toelegt op procesfinanciering en het begeleiden van allerhande juridische claims in heel de wereld. Deminor NXT, een partnership gecontroleerd door haar werkende vennoten, en Deminor Litigation Funding, opereren vandaag volledig onafhankelijk van elkaar. 

Juridische, financiële, governance en fiscale expertise onder één dak

Met de lancering verbreedt Deminor NXT haar dienstverlening naar 5 pijlers: Conflict, Governance, Finance, Transactions en Wealth. Vanuit haar historische basis blijft deminor NXT sterk in het oplossen van conflicten. Jaarlijks treedt het deminor NXT team gemiddeld 24 keer op als onderhandelaar bij bedrijfsconflicten. 81% eindigt met een minnelijke regeling zonder procedure. In loop der jaren is de expertise van deminor NXT veel breder geworden doordat de omgeving van ondernemingen en van hun eigenaars complexer is geworden. De nadruk is meer komen te liggen op het bevorderen van transparantie en samenwerking dankzij goede afspraken en professioneel beheer.  

“Door onze ervaring in conflictbemiddeling bij ondernemingen, handelen wij vanuit de diepe overtuiging dat bedrijven duurzaam groeien als alle partijen sterk staan, een faire behandeling krijgen en betrokken  zijn. Die evenwichtsoefening wordt steeds complexer en kan je niet onderbrengen in silo’s: je hebt juridische, financiële, governance en fiscale expertise nodig. Deminor NXT belichaamt die multidisciplinaire kennis en aanpak.”, zegt CEO Bernard Thuysbaert

Doorgedreven professionalisering om de volgende stap juist te definiëren 

De nieuwe naam geeft aan dat deminor NXT als compagnon de route elke onderneming en haar aandeelhouders geëngageerd bijstaat bij het nemen van de volgende stap naar verdere groei en waardecreatie. Dit vanuit een duidelijk doel: onderhandelde oplossingen bieden voor complexe situaties. Deminor NXT neemt de regie in handen en zit mee aan de tafel. Zo was het team de afgelopen 5 jaar betrokken bij 136 aandeelhouders- en bestuursvergaderingen. Door steeds de vinger aan de pols te houden, weet deminor NXT wat speelt in ondernemingen, waardoor de aanpak steeds op maat is. 

“We zijn geen ja-knikkers. Deminor NXT geeft cliënten wat ze nodig hebben, niet noodzakelijk wat ze vragen. Vandaag is het niet eenvoudig voor een ondernemer of de eigenaar van een bedrijf om de ‘volgende stap’ te definiëren en de juiste keuze te maken. Een bredere strategie helpen bepalen, de juiste initiatieven nemen, de belangen aligneren, pragmatische oplossingen vinden en dan ook concreet implementeren, zo zien wij de rol van Deminor NXT”, legt Bernard Thuysbaert uit. 

Amper 34% van de ondernemingen heeft een geschreven shareholders agreement, zo weten we uit onderzoek dat Deminor eerder deed. Nog minder (10%) van familiebedrijven heeft een familiecharter. Ook financiële beslissingen worden nog veel te vaak vanuit het buikgevoel gemaakt. Slechts 35% van de familiebedrijven werkt met een jaarbudget of business plan op meerdere jaren. 

“Conflicten of onvrede in een bedrijf voorkom je met een geprofessionaliseerde bedrijfsvoering, proactieve communicatie en vooraf gemaakte, juiste afspraken. Transacties vragen meer tijd dan bedrijven er vandaag aan besteden: je moet alle partijen betrekken en hun belangen meenemen. Er is een objectieve en faire externe waardering of financiële analyse nodig”, zegt Jan Baptist Cooreman, Executive Manager bij deminor NXT. Het team dat deminor NXT vormt, heeft dit met succes toegepast: de afgelopen vijf jaar begeleidde de organisatie 181 transacties en voerde het jaarlijks ook 32 governance-opdrachten uit. 

Ondernemingen onderschatten de impact van conflicten 

Vanuit de ervaring als bemiddelaar weet deminor NXT hoe nefast een conflict is voor bedrijfsgroei. Een conflict herstellen is vele malen duurder dan een conflict voorkomen. Ze achteraf oplossen vraagt gemiddeld tussen 12 en 24 maanden, afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de diepgang ervan. Het ontbreken van vooraf gemaakte afspraken draagt hier ook doorslaggevend toe bij. 

Daarom zet deminor NXT in op haar expertise om conflicten te voorkomen. Waardecreatie en groei zijn duurzamer wanneer er inzicht van zaken is, transparantie, goede governance en evenwichtige alignering tussen eigenaars, bestuurders en bedrijfsleiders.  

“Goede afspraken maken tevreden aandeelhouders en voorkomen conflicten. Dat is onze drijfveer om bij deminor NXT tot het uiterste te gaan. Wij waken over het evenwicht en geven een stem aan de aandeelhouders telkens dit nodig is; van start-ups (via Dups) over scale-ups tot grote kmo’s, familiebedrijven en beursgenoteerde bedrijven. Dat doen we door faire, evenwichtige 'negotiated transactions and solutions’ voor onze cliënten tot stand te brengen”, zegt Jan Baptist Cooreman

Deminor NXT: de volgende generatie groeit door

Voor Pierre Nothomb, Voorzitter van de Raad van Bestuur, is de lancering van deminor NXT bovendien een geschikte gelegenheid om de overdracht naar de volgende generatie op doordachte wijze aan te grijpen. "Na meer dan 30 jaar besteed te hebben aan de ontwikkeling van Deminor, is de lancering van deminor NXT voor mij ook de gelegenheid om geleidelijk aan de fakkel over te dragen aan de next generatie in het partnership", besluit Pierre Nothomb.

dotted_texture