30/09/22

Arbeidsdeal omgezet in wetgeving: to do’s voor hr

Gisteren, op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsverhoudingen goedgekeurd door de Kamer. 

Met deze zogenaamde arbeidsdeal wil de regering tegen 2030 meer werkgelegenheid creëren en voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers. 

De arbeidsdeal bevat (vooral) een aantal nieuwe of uitgebreide rechten voor werknemers. Dit impliceert dat werkgevers de nodige documenten zullen moeten opstellen, hr-processen moeten aanpassen en sociaal overleg zullen moeten voeren.  

In bijlage geven we per topic weer wat dit recht of deze verplichting inhoudt, welke de formaliteiten zijn, wanneer de regeling in werking treedt en wat werkgevers in dit kader moeten doen.

Download hier

dotted_texture