Sotra Avocats AdvocatenAddress:
Avenue Louise, 65 Louizalaan
1050 Bruxelles

URL: http://www.sotra.be

SOTRA is a law firm specialising in labour law and the individual tax aspects of human resources. Sotra's fields of expertise include employment and social security law and individual income tax, in both the private and public sectors. Founded by experts with many years of acquired expertise in these areas, Sotra is based in all three of Belgium’s regions, making it well placed to offer its clients a flexible, personal service. In addition to its strong Belgian presence, SOTRA has built partnerships with foreign firms enabling seamless, professional handling of all types of cases involving an international dimension. Our clients range from medium-sized to large corporations, both domestic and multinational. We also offer legal services to public bodies and executives.

Legal employee count :

8


Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Social | Work


Region :

Brussels
Namur
Oost-VlaanderenRecruiter :

Mrs. Marian Dewaersegger (Partner)
Tel: +32 (0)2 535 79 49
marian.dewaersegger@sotra.be

Manager :

Mr. Olivier Rijckaert (Partner)
Tel: +32 (0) 2 535 79 49
olivier.rijckaert@sotra.be

Press :

No Contact

Sotra Avocats Advocaten

Advocaat stagiair - Sociaal Recht Brussel
Sotra Avocats Advocaten - 06/01/2020

Om onze groei te ondersteunen, zoeken wij een Nederlandstalige advocaat stagiair.

Read more

Sotra lauréat du prix Cap 48 de l'entreprise citoyenne
24/01/2019

Le cabinet d’avocats Sotra s’est vu décerner ce 22 janvier le « coup de cœur » du jury et le Prix Cap 48 de l’Entreprise citoyenne 2018, lors de la cérémonie des vœux du nouvel an de l’Union wallonne des entreprises (UWE).

Read more

Sotra nomme une nouvelle associée et se développe, à Bruxelles et à Namur
05/09/2018

A l’occasion de la rentrée judiciaire, le cabinet d’avocats Sotra est heureux d’annoncer d’importants événements dans le cadre de son développement :

Read more

Sotra consolide sa présence à Namur, se renforce à Bruxelles et ouvre une pratique de droit social de la fonction publique
29/03/2018

Le cabinet d’avocats Sotra est heureux d’annoncer d’importants événements dans son développement :

 

Read more

Sotra is pleased to announce the arrival of Mika√ęl Glorieux as Senior Associate as of April 3, 2017.
03/04/2017

Mikaël Glorieux holds a degree in law and a degree in Economic and Social Ethics from the UCL. He is a member of the Brussels bar since 2007 and worked for Liedekerke law firm up until recently as Senior Attorney.

Read more

Geen recht op loon indien er geen arbeid wordt verricht
22/01/2020

In een arrest van 12 juni 2019 herinnert het Arbeidshof van Bergen eraan dat “loon” de tegenprestatie is voor de verrichte arbeid. 

 

>Read more

Een stilzwijgend ontslag moet gepaard gaan met de wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken
15/01/2020

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer stuurt doktersattesten per e-mail naar de werkgever. Deze e-mails werden niet gelezen door de werkgever omdat ze terecht waren gekomen in de “ongewenste mail”. Na twee maanden van een veronderstelde onwettige afwezigheid, stelt de werkgever de stilzwijgende verbreking vast omwille van werkverlating. Het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen oordeelt evenwel dat de e-mails van de werknemer aantonen dat deze niet de wil had om de arbeidsovereenkomst te verbreken.

 

>Read more

Voorafgaandelijke hoorplicht bij ambtshalve ontslag wegens onregelmatige benoeming
08/01/2020

De reikwijdte van het algemeen beginsel van de hoorplicht of “audi alteram partem” is een vaak terugkerend discussiepunt. De Raad van State heeft zich uitgesproken over de toepassing van dit beginsel op een ambtshalve (niet-disciplinair) ontslag wegens een vermeende onregelmatigheid bij de benoeming van een ambtenaar van de FOD Justitie.

 

>Read more

Ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer: opgelet met het adres!
02/01/2020

Een werkgever bekomt van het Arbeidshof van Bergen de machtiging om tot het ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer over te gaan, zoals bedoeld in de wet van 19 maart 1991. In dat geval bepaalt artikel 12 van deze wet dat de werkgever binnen de 3 werkdagen volgend op de 3de werkdag na de kennisgeving van het arrest, de werknemer bij aangetekend schrijven in kennis moet stellen van het ontslag om dringende reden.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network