Legal Counsel - Nijvel
19/06/2019

Region: Walloon Brabant
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: Commercial
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: VL/BE/LAW/2283/19

Master in de rechten, 5 à 8 jaar ervaring in algemeen handelsrecht, NL/FR/EN, interesse in de industriële sector.

Expand All
Close All


U maakt deel uit van een dynamische juridische afdeling en werkt onder de verantwoordelijkheid van de General Counsel. Jullie staan samen in voor de rechtszekerheid van de Belgische ondernemingen van de groep en jullie staan in direct contact met jullie collega’s op het terrein.

Uw taken zijn erg gevarieerd. Er zijn tegelijkertijd juridische vragen die deel uit kunnen maken van de strategie van het bedrijf en zeer concrete dagelijkse vragen van uw collega’s op het terrein. Uw verantwoordelijkheden hebben voornamelijk betrekking op volgende materies:

 • Handelsrecht en contractenrecht

U bent, samen met het juridische team, een bevoorrechte juridische partner van de « business » en verleent proactieve juridische ondersteuning op het vlak van contracten, zowel in de onderhandelings-, als in de redactie- en de interpretatiesfase.

De types van contracten die u zult behandelen zijn erg uiteenlopend: diensten, huur, licenties, onderzoek, aan- en verkoop, concessies, herstructurering, transport, sponsoring, enz.

In voorkomend geval bereidt u de dossiers voor in samenwerking met externe adviseurs (advocaten, notarissen, enz.).

 • Beheerd van de juridische zaken en de handelsgeschillen

In nauwe samenwerking met de betrokken operationele en functionele directies beheert u geschillendossiers. Het gaat voornamelijk over commerciële geschillen.

U handelt proactief en baanbrekend om optimale minnelijke schikkingen voor de onderneming te bekomen en zo het aantal geschillendossiers te beperken. Daarna stelt u de overeengekomen transacties op.

In de rechterlijke fase werkt u nauw samen met de advocaten van de onderneming (voorbereiding van dossiers, bepaling van de strategie, meewerken aan de uitwerking van de lijst van de verkoopargumenten, opvolging van de termijnen, enz.). U staat ook in voor de coördinatie van de verschillende interne klanten om de hoogste efficiëntie te verzekeren en de belangen van de onderneming te dienen.

 • Eenmalige projecten

U beantwoordt juridische vragen van interne orde, met betrekking tot de naleving van de nationale wetgeving en om de interne klanten bij te staan.

 • Wetgeving

U staat in voor het juridisch toezicht en werkt mee aan de opleiding van de personeelsleden voor wat de belangrijkste nationale en communautaire wetgeving betreft, alsook hun evolutie.

U maakt deel uit van een dynamische juridische afdeling en werkt onder de verantwoordelijkheid van de General Counsel. Jullie staan samen in voor de rechtszekerheid van de Belgische ondernemingen van de groep en jullie staan in direct contact met jullie collega’s op het terrein.

Uw taken zijn erg gevarieerd. Er zijn tegelijkertijd juridische vragen die deel uit kunnen maken van de strategie van het bedrijf en zeer concrete dagelijkse vragen van uw collega’s op het terrein. Uw verantwoordelijkheden hebben voornamelijk betrekking op volgende materies:

 • Handelsrecht en contractenrecht

U bent, samen met het juridische team, een bevoorrechte juridische partner van de « business » en verleent proactieve juridische ondersteuning op het vlak van contracten, zowel in de onderhandelings-, als in de redactie- en de interpretatiesfase.

De types van contracten die u zult behandelen zijn erg uiteenlopend: diensten, huur, licenties, onderzoek, aan- en verkoop, concessies, herstructurering, transport, sponsoring, enz.

In voorkomend geval bereidt u de dossiers voor in samenwerking met externe adviseurs (advocaten, notarissen, enz.).

 • Beheerd van de juridische zaken en de handelsgeschillen

In nauwe samenwerking met de betrokken operationele en functionele directies beheert u geschillendossiers. Het gaat voornamelijk over commerciële geschillen.

U handelt proactief en baanbrekend om optimale minnelijke schikkingen voor de onderneming te bekomen en zo het aantal geschillendossiers te beperken. Daarna stelt u de overeengekomen transacties op.

In de rechterlijke fase werkt u nauw samen met de advocaten van de onderneming (voorbereiding van dossiers, bepaling van de strategie, meewerken aan de uitwerking van de lijst van de verkoopargumenten, opvolging van de termijnen, enz.). U staat ook in voor de coördinatie van de verschillende interne klanten om de hoogste efficiëntie te verzekeren en de belangen van de onderneming te dienen.

 • Eenmalige projecten

U beantwoordt juridische vragen van interne orde, met betrekking tot de naleving van de nationale wetgeving en om de interne klanten bij te staan.

 • Wetgeving

U staat in voor het juridisch toezicht en werkt mee aan de opleiding van de personeelsleden voor wat de belangrijkste nationale en communautaire wetgeving betreft, alsook hun evolutie.

Vereiste kwalificaties

 • U bent houder van een Masterdiploma Rechten
 • U hebt 5 tot 8 jaar ervaring in de betreffende materies, idealiter in een onderneming(een opleiding van 1 tot 3 jaar aan de balie gevolgd door een relevante ervaring in een onderneming wordt erg op prijs gesteld)
 • U bent Nederlandstalig met een grondige kennis van het Frans en het Engels of Franstalig met een grondige kennis van het Nederlands en het Engels
 • Kennis van het concurrentierecht, en milieurecht en/of transportrecht is een troef

Persoonlijkheid

 • U bent in staat zelfstandig te werken in een steeds wisselende omgeving
 • U werkt graag in teamverband en bent communicatief, zowel met collega’s-juristen als niet-juristen
 • U bent discreet maar ook voldoende assertief om de taken die u werden toevertrouwd tot een goed einde te brengen en u bent in staat initiatieven te nemen wanneer dit opportuun is
 • U bent constant op zoek naar concrete en nuttige oplossingen voor uw interne klanten. Hierbij gaat u pragmatisch te werk en biedt u een luisterend oor voor de noden van uw interne klanten.
 • Dienstverlening aan de klant en organisatie vindt u erg belangrijk
 • U respecteert de termijnen
 • U bent bestand tegen de stress die uw functie met zich meebrengt
 • U bent stipt, integer, ondernemend, nieuwsgierig, dynamisch, proactief en flexibel

 • U krijgt de kans om te werken in een motiverende en internationale omgeving
 • U krijgt een zekere mate van autonomie in het beheer van de dossiers die aan u zijn toevertrouwd
 • U krijgt een aantrekkelijk salarispakket, in lijn met uw ervaring en uw bekwaamheid

Interested?

Contact Caroline Voisin via email or call confidentially.
Please mention reference  (VL/BE/LAW/2283/19).

E-mail: career@vialegis.be
Ref: VL/BE/LAW/2283/19
URL: http://www.vialegis.be

Contact info

See all jobs from Vialegis

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Commercial

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Walloon Brabant)

All jobs

Featured Jobs

Data protection/ICT lawyer

Data protection/ICT lawyer

Read more
Junior Associate Dispute...

Junior Associate Dispute Resolution - Commercial Law

Read more
Junior Tax Advisor

Junior Tax Advisor

Read more
Junior Associate Corporate...

Junior Associate Corporate (Belgian law degree required)

Read more
Employment Lawyer - Brussel

Employment Lawyer - Brussel

Read more
Jurist vennootschapsrecht...

Jurist vennootschapsrecht (Gent)

Read more
Juriste en droit des...

Juriste en droit des sociétés & droit commercial - Bruxelles

Read more
Junior Employment Lawyer

Junior Employment Lawyer

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Juriste (h/f) - spécialisé...

Juriste (h/f) - spécialisé en marchés publics

Read more

LexGO Network