Jurist bij Bestuurszaken - Stad Brugge
15/10/2021

Region: West Flanders
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO15/10

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Jurist bij Bestuurszaken (salarisschaal A1a-A2a - deadline VÓÓR 2 november 2021).

Expand All
Close All


Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Jurist bij Bestuurszaken (salarisschaal A1a-A2a - deadline VÓÓR 2 november 2021).

De dienst Bestuurszaken bestaat uit 4 teams die samen een heel divers takenpakket uitvoeren.

Als jurist werk je mee binnen het team organisatiebeheer. Dit team ondersteunt vooral de Adviseur Bestuurszaken en is o.a. verantwoordelijk voor organisatiebeheersing, kwaliteitszorg, innovatieve vernieuwingen en verbetering van de dienstverlening.

 • Je adviseert en ondersteunt het stadsbestuur en de diverse stadsdiensten over diverse juridische kwesties: vragen n.a.v. bepaalde voorvallen of in functie van geplande initiatieven, nazicht en/of zelf mee opstellen van beslissingen of brieven die een bijzondere juridische toets verdienen, contracten, stedelijke reglementen en verordeningen, …
 • Waar nodig stem je af met vakjuristen, de externe raadsman indien nodig of stuur je de vraagsteller door naar een gespecialiseerd adviesorgaan (VVSG, hogere overheidsdiensten, extern juridisch expertiseadvies …).
 • Je ondersteunt ook rechtstreeks de collega's van jouw dienst met hun juridische vragen aangaande de werking van een lokaal bestuur, zoals: werking van bestuursorganen, huishoudelijk reglement, openbaarheid van bestuur, verzekeringen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, extern verzelfstandigde agentschappen, statuten, …
 • Je geeft juridisch advies bij nieuwe ontwikkelingen die van hogerhand worden opgelegd of die intern worden voorgesteld of onderzocht teneinde een correcte juridische implementatie te kunnen garanderen.
 • Je volgt ontwikkelingen in de wetgeving op en zorgt ervoor dat de organisatie zich hierop afstemt in functie van een correcte werking.
 • Je helpt de belangen van het stadsbestuur mee verdedigen in contentieux- en toezichtzaken door het nalezen van ontwerpen of mee formuleren van antwoorden.
 • Je houdt je juridische kennis, zowel je algemene als die voor je bijzondere werkdomeinen, ten alle tijde actueel.
 • Je adviseert helder, concreet en juridisch correct maar tevens met aandacht voor de praktijk en werkbaarheid.
 • Je zet in op reglementaire/administratieve vereenvoudiging zowel redactioneel (structuur en taalgebruik) als inhoudelijk en procedureel (procedurestappen en formaliteiten).
 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten.*
 • OF
 • Je beschikt over een bachelordiploma rechtspraktijk aangevuld én je kunt minimum 5 jaar relevante werkervaring als jurist voorleggen. (Documenteer de gevraagde werkervaring uitgebreid in jouw CV en/of motivatiebrief.)
 • Je vult jouw juridische basiskennis inzake privaat recht, arbeidsrecht, fiscaal recht, aansprakelijkheid en contracten idealiter aan met de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer inzake het Decreet Lokaal Bestuur, het Bestuursdecreet, bestuurlijk toezicht, Raad van State (of je maakt je deze snel eigen).
 • Je bent communicatief vaardig (schriftelijke én mondeling).
 • Je werkt vlot met de courante informaticatoepassingen.
 • Je stelt je discreet en diplomatisch op met aandacht voor deontologie en objectiviteit.
 • Je getuigt van een pragmatische aanpak.
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

* Laatstejaarsscholieren worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau A1a-A2a
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van €3364,17 (zonder ervaring) of €3702,90 (5 jaar ervaring) en dit bouw je op door het verzamelen van anciënniteit tot maximum €5573,59 (geïndexeerd).
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Anciënniteit uit de private sector wordt verrekend voor maximum 5 jaar.
 • Anciënniteit wordt verrekend als je relevante ervaring kan voorleggen via de nodige tewerkstellingsattesten.
 • Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via [email protected]. Geef mee:
  • burgerlijke staat
  • aantal kinderen ten laste
  • eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht
 • De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op onze vacaturesite.

Interested?

Hoe ziet de selectieprocedure er uit? 

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • schriftelijke proef 
 • assessment center (+niveau- en capaciteitstest)
 • mondelinge proef

Meer gedetailleerde info over het verloop van deze selectieprocedure vind je terug in het selectieprogramma.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Geprikkeld? 

DEADLINE: VÓÓR 2 november 2021

Klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • motivatiebrief
 • diploma én indien van toepassing gedetailleerde toelichting van jouw relevante werkervaring (minimaal functietitel, werkgever/sector, taken en duur van tewerkstelling)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Ons contacteren?

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, [email protected].

See all jobs from Brugge

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (West Flanders)

All jobs

Featured Jobs

Senior Legal Counsel - Antwerp

Senior Legal Counsel - Antwerp

Read more
Advocaten gezondheidsrecht...

Advocaten gezondheidsrecht en life sciences

Read more
Advocaat/advocate...

Advocaat/advocate omgevings-, vastgoed- en overheidsrecht

Read more
Candidat-notaire dans une...

Candidat-notaire dans une perspective d’association

Read more
Junior Lawyers - Public...

Junior Lawyers - Public Procurement

Read more
Legal Counsel Litigation -...

Legal Counsel Litigation - Gent

Read more
Associate - IP/ICT Law (+ 2...

Associate - IP/ICT Law (+ 2 years’ experience)

Read more
Corporate M&A Lawyer...

Corporate M&A Lawyer (2-5 years of experience)

Read more
Mid-Level Corporate Lawyer

Mid-Level Corporate Lawyer

Read more
Juridisch Expert Bouwrecht...

Juridisch Expert Bouwrecht - Antwerpen

Read more

LexGO Network