Juridisch Adviseur Equity & Debt Capital Markets

Juridisch Adviseur Equity & Debt Capital Markets
Region: Brussels
Required experience: 2 years
Environment: Company
Ref: VL/LAW/3567/23
Contract: Permanent position (Full-time)

Company description

Belfius is een van de grootste Belgische bank- en verzekeringsgroepen. Met een strategie die resoluut gericht is op klanttevredenheid, kijkt Belfius in de toekomst naar de lokale economie en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Meer dan 4000 medewerkers werken voor deze waarden op het hoofdkantoor van Belfius.


Beschrijving

De groeistrategie van de afdeling Wealth, Enterprises & Public (WEP) legt de nadruk op de uitbreiding van het dienstenaanbod, zowel voor de klanten van de openbare en de sociale sector, als voor ondernemers en ondernemingen, met name m.b.t. de diverse alternatieve financieringsvormen via obligaties (Debt) en kapitaal (Equity).

Daartoe omvat jouw opdracht de volgende functies:

 • Jij detecteert de juridische risico's op een proactieve en kritische manier, gaat op zoek naar juridisch verantwoorde en duurzame oplossingen en geeft proactief en pragmatisch advies;
 • In het kader van de juridische end-to-end ondersteuning van de transacties, neem jij deel aan de onderhandelingen met klanten/emittenten, banken en andere externe spelers, zoals advocaten, revisoren, toezichthoudende overheden, beursmarkten enz.);
 • Jij stelt de documentatie (zoals het prospectus) i.v.m. de verrichtingen bij uitgiften van thesauriebewijzen en bedrijfsobligaties en bij kapitaalverrichtingen ("Initial and Secondary Public offerings of shares", "Right issues" enz.) op, verifieert ze en onderhandelt erover; daarnaast ontwerp jij standaarddocumenten, die je up-to-date houdt;
 • Jij volgt de recentste ontwikkelingen van de wetgeving en de marktpraktijken in het domein van het financieel recht op, en meer bepaald in het domein van de kapitaalmarktoperaties, met bijzondere aandacht voor de daaruit voortvloeiende risico’s en opportuniteiten;
 • Jij blijft op de hoogte en deelt je kennis met de zgn. competence centers of met practice groups. Jij vertegenwoordigt Belfius in interbancaire werkgroepen en door je aanwezigheid tijdens netwerkevenementen.

Profiel

 • Jij bent houder van een Master in de rechten met ervaring met transacties, in een advocatenkantoor, of in een bank, of je hebt een bijzondere belangstelling voor het domein van de Capital Markets ;
 • Je drukt jezelf vlot mondeling en schriftelijk uit in het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • Je kan helder communiceren en je bent in staat je standpunt te verdedigen tijdens vergaderingen of comités;
 • Je bent kritisch en analytisch ingesteld en kan pragmatische oplossingen aanreiken voor complexe juridische aangelegenheden;
 • Je getuigt van flexibiliteit, je bent pragmatisch ingesteld en werkt klant- en resultaatgerich;
 • Je getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid, je bent leergierig en je gaat graag uitdagingen aan;
 • Je kan zelfstandig werken, maar je houdt ook van teamwerk en het delen van kennis.

Aanbod

Belfius hecht er veel belang aan dat elke medewerker privéleven en werk goed met elkaar kan combineren. Zo is hun bedrijfscultuur in de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen en autonomie en hebben ze een hybride manier van werken ingevoerd, “Home Based” genaamd, die berust op een gezond evenwicht tussen telewerk en ‘onsite’ werken op kantoor. Als nieuwe medewerker word jij automatisch aangeworven met dit statuut.

Neem je loopbaan in eigen handen en maak gebruik van de mogelijkheden tot individuele ontwikkeling die je worden aangeboden door de Belfius Academy. Als werkgever investeren zij in de ontwikkeling van leadership. Voorts zijn diversiteit en gelijke kansen in onze ogen belangrijke waarden.

Belfius biedt jou bovendien een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

Google Maps
Google Maps