News & Articles

The perfect place for any legal or tax professional to keep abreast of everything that’s happening on the Belgian legal scene

FOD Justitie / SPF Justice logo
Read More
Wetsontwerp hervorming advocatuur goedgekeurd

De ministerraad keurde het wetsontwerp van minister van Justitie Van Quickenborne over de modernisering van de advocatuur goed. De krijtlijnen van de hervorming zijn (1) de invoeri…

Read More
AVOCATS.BE logo
Read More
Ateliers des Universités d'été 22-23 août

Il ne vous reste que peu de temps pour vous inscrire aux ateliers des Universités d'été qui auront lieu les 22 et 23 août au Château de Courrière.

Read More
AVOCATS.BE logo
Read More
Inscrivez-vous maintenant aux ateliers des Universités d'été !

Il ne vous reste que peu de temps pour vous inscrire aux ateliers des Universités d'été qui auront lieu les 22 et 23 août au Château de Courrière.

Read More
Seeds of Law logo
14/07/23
Hoe zorg je voor de uitvoering van buitenlandse vonnissen in…

In België zijn verschillende regels en formaliteiten van toepassing op de t…

Altius logo
30/05/23
The Arbitrability of Distributorship Law Disputes in Belgium…

On 7 April 2023, the Belgian Cour de Cassation reversed its long standing c…

Dotted texture left
Dotted texture left

Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants.

It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Dotted texture right

More News & Articles

les Universités d'été d'AVOCATS.BE

Les mardi 22 et mercredi 23 août, rejoignez-nous au Château de Courrière pour deux journées riches en découvertes, en partage de connaissances et en r…

Read More
Accélération législative

La fin de la législature approche. En avril 2024, s’amorce l’entrée en affaires courantes et le gouvernement ne pourra plus déposer de projets de loi.…

Read More
Défiscalisation des primes protection juridique

Le Gouvernement envisage de supprimer la réduction d’impôt consentie en cas de paiement de la prime de l’assurance « protection juridique » mise en pl…

Read More
Dispute Resolution News - How arbitration can facilitate settlements

Read More
Het aanwenden van getuigenverklaringen in het arbeidsrecht - vorm (forma) boven inhoud (substantia)?

In het arbeidsrecht wordt vaak een beroep gedaan op het getuigenbewijs. Ongeacht de waarde van het geschil is in het arbeidsrecht dergelijk bewijs imm…

Read More
Mag de advocaat zijn cliënt nog naar behoren verdedigen?

Advocaat.be vindt het zorgwekkend dat het Hof van Cassatie in een arrest van 14 maart 2023 de weg inslaat van een zeer drastische beperking op de plei…

Read More
Ongoing innovation of the Belgian insolvency law : change of the current law and a new proposal for a European…

nsolvency law in Belgium will be subject to a lot of change, through the transposition of two consecutive directives of the European Union and the imp…

Read More
Journée portes ouvertes dans les palais de justice - 11 mars 2023

Le samedi 11 mars 2023, venez découvrir le monde de la Justice à l’occasion de la Journée portes ouvertes dans les palais de justice de Bruxelles et d…

Read More
Changed circumstances in contract law, also in light of the new civil code provisions

If anything has become abundantly clear in the past years is that uncertainty is really one of the few existing certainties. At first, there was the c…

Read More
Wettelijke rente en rente betalingsachterstand rijzen tot ongekende hoogten

Na alle prijsstijgingen en loonindexaties, stijgen nu ook de wettelijke rentevoeten. De nieuwe rentevoeten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023. D…

Read More
Trends in climate litigation

A global spike in court cases over climate change demonstrates the increasing role of litigation in addressing the climate crisis. Governments, banks …

Read More
An unpaid cross-border invoice? Don´t just sit there!

When there exists an - uncontested - cross-border monetary claim between any EU Member States (with the exception of Denmark), the European order for …

Read More
Eerste bijscholingsnamiddag voor beëdigd vertalers en tolken was een schot in de roos.

De BBVT, voorgezeten door mevrouw Amal Boualga, mocht in Brussel bijna 300 deelnemers verwelkomen voor de eerste bijscholingsnamiddag van deze erkende…

Read More
Modernisation de la profession d'avocat

Le ministre de la justice, M. Van Quickenborne, a mis, parmi ses projets, celui de procéder à une réforme des professions judiciaires dans le sens de …

Read More
Heiploeg’s impact on Belgian insolvency law

The European Court of Justice’s (“ECJ”) Plessers judgment seemed to cause a serious threat for the applicability of the Belgian reorganisation procedu…

Read More
LLM in International and European Law in Brussels - online info session December 8, 2022

Our LLM has updated its curriculum in the Spring of 2022 to reflect the latest legal trends. It offers in-depth expertise on the core contemporary are…

Read More
Belgian temporary insolvency law measures protecting energy-intensive companies

Energy prices have soared over the last few months. Although this evolution has impacted all economic operators, energy-intensive companies are partic…

Read More
Meten is weten. Bij beleid inzake Justitie horen cijfers. De vergelijking met andere landen levert verrassinge…

De CEPEJ bracht recent haar verslag 2022 uit. Dat verslag, het tiende in zijn soort, is gebaseerd op data van 2020. Het vergelijkt de werking van Just…

Read More
Fiscale zondaars: binnenkort van de weg geplukt?

Met een wet van 5 juli 2022 beoogt de wetgever om de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (inclusief alimentatievorderingen) verd…

Read More
Kiezen voor arbitrage: risico’s en opportuniteiten op bewijsgebied

Er zijn veel goede redenen om bij het onderhandelen van een contract voor arbitrage als geschillenbeslechtingsmechanisme te kiezen. Er is het voordeel…

Read More