Association pharmaceutique belge

De Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.) is de overkoepelende federatie van de Belgische beroepsverenigingen van zelfstandige apothekers. A.P.B. vertegenwoordigt 90 procent van het farmaceutisch korps, wat praktisch met het totaal van de zelfstandige apothekers overeenstemt. De activiteiten van A.P.B. zijn enerzijds belangenbehartiging en anderzijds onontbeerlijke professionele bijstand en informatie aan de leden.

REGION
  • Brussels
MAIN PRACTICES
  • Employment & Social Security
  • Other
Google Maps
Google Maps