Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Het actieterrein van het VBO omvat alle domeinen van de bedrijfsactiviteit en behelst zowel economische, sociale, fiscale en juridische materies als Europese en internationale thema’s.

REGION
  • Brussels
MAIN PRACTICES
  • Commercial
  • Corporate law
  • Tax
  • IP/IT/Media
  • Employment & Social Security
Google Maps
Google Maps