Retail Estates

Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die hoofdzakelijk belegt in Belgisch en Nederlands winkelvastgoed aan de rand van woonkernen of invalswegen naar stedelijke centra (perifeer winkelvastgoed). 

De portefeuille in perifeer winkelvastgoed wordt samengesteld, beheerd en uitgebreid met het oog op de lange termijn. Retail Estates bouwt en commercialiseert ook winkelpanden voor eigen rekening.   

Door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders wil Retail Estates op lange termijn een bestendige groei verzekeren.  

FOUNDED

1988

REGION
  • Flemish Brabant
Google Maps
Google Maps