Legacio

Een nalatenschap staat voor vele mensen gelijk met het onbekende. Een kluwen van praktische, administratieve en juridische procedures en plichten die zich opdringen op het slechtste ogenblik. Wat moet ik doen, hoe en binnen welke termijnen? Op wie kan ik rekenen? Vanuit deze optiek hebben wij in 2020 Legacio opgericht. 

Door een combinatie te vinden tussen technologie en menselijke communicatie kunnen wij, over geheel het land en 100% digitaal instaan voor de in dit kader noodzakelijke praktische, administratieve en juridische dienstverlening. Dit op een transparante wijze en tegen een faire prijs. Op deze manier kan de afhandeling van een nalatenschap zonder zorgen gebeuren voor éénieder.

FOUNDED

2020

REGION
  • Brussels
Google Maps
Google Maps