Verenigde Eigenaars - Proprietaires Reunis

De VERENIGDE EIGENAARS (VE), is een beroepsorganisatie die vastgoedeigenaars adviseert en zich bezighoudt met de belangenverdediging en de informatie van de private eigenaars van onroerende goederen. 

REGION
  • Brussels
MAIN PRACTICES
  • Real estate
Google Maps
Google Maps