Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd.
 

  • Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ

De belastingadministratie heeft de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) voor het jaar 2019 bekendgemaakt.[1]

Het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is bedraagt 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.256,87 EUR voor de bijdragen van 2019.

Voor de pensioenovereenkomst waar wel een solidariteitsstelsel aan verbonden is, bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 9,4% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.747,19 EUR voor de bijdragen van 2019.
 

  • Eerste pijler: zelfstandigenpensioen stijgt voor wie vóór 1 januari 2010 gepensioneerd is

Ingevolge een nieuw koninklijk besluit van 28 juni 2019[2] werden de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste keer zijn ingegaan vóór 1 januari 2010, met uitzondering van het minimumpensioen en het onvoorwaardelijk pensioen, verhoogd met 0,785% per 1 augustus 2019.

Dit KB van 28 juni 2019 heeft verder nog enkele wijzigingen met zich meegebracht. Eén van deze wijzigingen heeft tot gevolg dat, wanneer het bedrag van het overlevingspensioen hoger is dan het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen, het bedrag van het overlevingspensioen tot dat bedrag wordt teruggebracht, en dit vanaf 1 juli 2019.


[1] Circulaire 2019/C/54 betreffende de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

[2] Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen des zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 8 juli 2019.Auteur: Laetitia Nagels 

Related : Younity


Click here to see the ad(s)
All articles Supplementary pensions

Lastest articles Supplementary pensions

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over h...

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers Read more

Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le r...
18/07/2019

Récemment, les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires (« LPC ») conce...

Read more

Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen
08/07/2019

De nieuwe maatregel van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) heeft als doel om werknemers waarvoor via de s...

Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen Read more

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 !
05/04/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is op 27 maart 2019 in werking getreden. Nader onderzoek leert...

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 ! Read more

LexGO Network