Preventie van burn-out: dien uw project in tegen uiterlijk 15 september om van subsidies te genieten!
29/08/2018

In het kader van een geïntegreerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, wordt financiële ondersteuning voorzien voor pilootprojecten ter preventie van burn-out.

Het interprofessioneel akkoord 2017-2018 was al heel duidelijk: burn-out is de grootste vijand op de werkvloer.  Meer en meer werknemers worden namelijk door burn-outs en werkgerelateerde psychische aandoeningen getroffen. Stress en burn-out zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor een derde van het totaal aantal afwezigheidsdagen. Een globaal en geïntegreerd beleid is dus noodzakelijk.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil nu de nadruk leggen op preventie. Het doel hiervan is te voorkomen dat werknemers slachtoffer worden van een burn-out en werkgevers te stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

Minister Maggie De Block lanceerde daarom eind juni een oproep tot pilootprojecten. Werkgevers kunnen tot uiterlijk 15 september 2018 via een elektronisch formulier hun project indienen. De Nationale Arbeidsraad zal dan de ingediende projecten beoordelen.

De geselecteerde werkgevers zullen een budget van 8000 € (excl. btw) krijgen om de uitvoering van hun project te ondersteunen.

Meer info op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Bronnen :

N. BAMPS, « Un employé sur six est menacé par le burn-out. Et vous ? », in l’Echo, 30 janvier 2018.

www.deblock.belgium.be

 

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Safety and security at work

Lastest articles Safety and security at work

E-flash Coronavirus – Bereid u voor op eventuele controle door inspectie Toezicht Welzijn op he...
26/03/2020

Het Toezicht Welzijn op het Werk contacteert bedrijven telefonisch om na te gaan of de regels rond social distancing en an...

E-flash Coronavirus – Bereid u voor op eventuele controle door inspectie Toezicht Welzijn op het werk Read more

La réforme de la surveillance de santé périodique
27/06/2019

Sont soumis à la surveillance de la santé périodique, les travailleurs qui occupent un poste de s&eac...

Read more

Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november!
17/10/2018

U bent verplicht om ten laatste op 31 oktober 2018 uw jaarlijks actieplan voor 2019 ter advies over te maken aan het Comit...

Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november! Read more

Wet ter versterking van de economische groei zet in op de preventie van burn-out
13/04/2018

Het aantal bedienden dat lijdt aan een verhoogd risico op burn-out, is tussen 2014 en 2017 met ruim de helft gestegen: van...

Read more

LexGO Network