Terugkeer uit groen, oranje of rood: wat moet/kan ik doen als werkgever?
14/07/2020

Er zijn heel wat onduidelijkheden over wat werkgevers moeten of kunnen doen ten aanzien van werknemers die terugkomen uit (gekleurde) risicogebieden, zoals dat wordt vastgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken (zie hier). Die regels gelden in principe tussen burger en overheid, maar hebben natuurlijk wel onmiddellijke gevolgen op de arbeidsrelatie. 

Wij raden momenteel de volgende pragmatische aanpak aan:

Werknemers kunnen niet verplicht worden om mee te delen waar zij in hun privé-tijd op reis gaan.  Een werkgever kan natuurlijk wel vrijwillig informeren naar de vakantiebestemming van werknemers die van plan zijn naar het buitenland te gaan. In de meeste gevallen zullen werknemers wellicht geen problemen hebben om die informatie te delen met HR. 
Wanneer de werknemer terugkomt uit vakantie, verifieert de werkgever of de vakantiebestemming van de werknemer groen, oranje of rood is. 

Groen: er is geen enkel probleem, de werknemer komt terug naar het werk of blijft telewerken zoals voorheen. 
Rood: de overheid verplicht een quarantaine en een test. Dat betekent dat een werkgever de werknemer niet mag toelaten op de werkvloer, dat de werknemer 14 dagen in quarantaine blijft en naar de behandelende arts gaat voor een test. 

Ofwel is de werknemer arbeidsongeschikt: op basis van het COVID-19 medisch attest (arbeidsongeschiktheid) heeft hij recht op gewaarborgd loon gedurende dertig dagen en daarna eventueel een ziekte-uitkering;
Ofwel is de werknemer arbeidsgeschikt, maar moet hij in quarantaine. In dat geval krijgt hij een COVID-19 medisch attest (quarantaine) van zijn arts dat hij bezorgt aan de werkgever om zijn afwezigheid te verantwoorden. Indien hij kan telewerken, krijgt hij daarvoor loon. Indien telewerk niet mogelijk is, heeft hij in beginsel geen recht op loon. Wel kan hij aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht.

Oranje: de overheid adviseert verhoogde waakzaamheid, maar verplicht geen quarantaine, noch een test. Het is dus onduidelijk voor werkgevers wat ze moeten doen. 

In principe kan een werkgever deze werknemer niet de toegang tot de werkvloer weigeren, zolang niet vaststaat dat een werknemer arbeidsongeschikt is via een attest van een behandelend arts. Indien u de toegang weigert, is de werknemer afwezig op grond van een eenzijdige preventieve beslissing van de werkgever. De werknemer kan in dat geval dan geen aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid. In dat geval bestaat dus het risico dat de werknemer een schadevergoeding vordert, gelijk aan het gederfd loon wegens werkweigering. We achten de kans eerder klein dat een werknemer hiervoor een juridische procedure start. 
Langs de andere kant moet u als werkgever wel alle noodzakelijke en preventieve maatregelen nemen tegen de verspreiding van COVID-19 op grond van de Welzijnswet. Volgens ons betekent dat ook dat u de instructie kunt geven aan uw werknemers om bij terugkeer uit een oranje gebied niet naar het werk te komen, maar eerst naar de behandelende arts te gaan. Afhankelijk van de uitkomst van dat bezoek, zal de werknemer dan recht hebben op (gewaarborgd) loon of een tijdelijke werkloosheidsuitkering (zie zelfde gevolgen als bij rood). Zorg dus voor duidelijke afspraken en instructies vooraleer de werknemers op reis vertrekken, vraag advies aan uw interne en/of externe welzijnsdiensten en bespreek dit in het CPBW, met de vakbondsafvaardiging of met de werknemers zelf.  

Bij nieuwe instructies van de overheid, zal moeten worden nagegaan of deze aanpak kan blijven gelden, dan wel moet worden aangepast.  

Related : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
alexander.vandenbergen@lydian.be
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
jan.hofkens@lydian.be

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen o...

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen? Read more

Attention points for retail sector employers considering dismissing employees for economic or tec...
18/11/2020

As the retail sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic, employers within it might be considerin...

Read more

New Belgian DPA decision: employee consent sometimes works
18/11/2020

Yes, employee consent is possible in certain circumstances – but do not assume old processing activities fully compl...

Read more

Do not forget these employment obligations in December 2020!
17/11/2020

The end of the year is getting closer. To make sure you can start the new year without worrying, we will guide you through...

Read more

Lastest articles by Mr. Alexander Vandenbergen

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers
04/11/2020

Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november...

Read more

Sociale verkiezingen: Last-minute wijzigingen over stemmen per brief of elektronisch stemmen als ...
02/11/2020

De sociale verkiezingen die wegens de Covid-19-pandemie werden uitgesteld tot de periode van 16 tot 29 november 2020 worde...

Read more

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doels...

Read more

COVID-19: Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque
13/07/2020

Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque ...

Read more

Lastest articles by Mr. Jan Hofkens

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers
04/11/2020

Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november...

Read more

Sociale verkiezingen: Last-minute wijzigingen over stemmen per brief of elektronisch stemmen als ...
02/11/2020

De sociale verkiezingen die wegens de Covid-19-pandemie werden uitgesteld tot de periode van 16 tot 29 november 2020 worde...

Read more

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doels...

Read more

COVID-19: Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque
13/07/2020

Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque ...

Read more

LexGO Network