Beslag en overdracht: bedragen in 2021
29/12/2020

Op 1/1/2021 worden de bedragen inzake beslag en overdracht van het loon geïndexeerd. Ingevolge de economische moeilijkheden van de werknemers wegens de pandemie zou een komende programma-wet nochtans vanaf 1/1/2021 deze bedragen verminderen.

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de inkomsten uit arbeid  in 2021 ?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.362 €

30 % (= max. 38,1 €)

op het loongedeelte
tussen 1.362,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 51,2 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Een werknemer met een hoger netto maandloon dan 1.490 € zal dus in geval van beslag of overdracht, alleszins een som van 1.383,5 € mogen behouden: alles boven dit bedrag komt in aanmerking voor beslag of overdracht.

Wanneer de werknemer naast zijn maandloon nog bedragen ontvangt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan worden die samengevoegd met het loon en op dit samengevoegd bedrag worden de bovenstaande loonschijven en -grenzen toegepast.

Sociale uitkeringen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen uitbetaald door een fonds voor bestaanszekerheid, vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, .

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de sociale uitkeringen in 2021 ?

Indien de werknemer daarentegen bij zijn werkgever slechts inkomsten betrekt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan zal het deel van die inkomsten dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald worden in functie van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte
onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 102 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Indien het nettobedrag van dit vervangingsinkomen dus 1.490 € overtreft, dan zal de werknemer die het voorwerp is van beslag of overdracht alleszins 1.370,8 € ontvangen : m.a.w. minder dan in geval van een "gewoon" inkomen uit arbeid.

Worden deze loongrenzen verhoogd als de werknemer kinderen ten laste heeft ?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze bedragen met 71 € per kind ten laste verhoogd worden.

Wettelijke refertes :

Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (BS van 17 december 2020)

 

Florence Wairy - Senior legal consultant

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Coronapremie is er!
29/07/2021

Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen. 

Read more

Belgium extends and enhances paid bereavement leave
28/07/2021

On 15 July 2021, Belgium published the law of 27 June 2021 "extending bereavement leave in the event of the death of ...

Belgium extends and enhances paid bereavement leave Read more

New headscarf ruling from the European Court of Justice
27/07/2021

On 15 July 2021, the European Court of Justice ruled in two German cases that a neutral dress code in the workplace does n...

New headscarf ruling from the European Court of Justice Read more

Returning to the workplace – Part 3: Off to town for a home office? (Belgium)
26/07/2021

I will start this third part of our Working from Home series with a confession: I worked the first couple of weeks of lock...

Read more

LexGO Network