Beslag en overdracht: bedragen in 2021
29/12/2020

Op 1/1/2021 worden de bedragen inzake beslag en overdracht van het loon geïndexeerd. Ingevolge de economische moeilijkheden van de werknemers wegens de pandemie zou een komende programma-wet nochtans vanaf 1/1/2021 deze bedragen verminderen.

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de inkomsten uit arbeid  in 2021 ?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.362 €

30 % (= max. 38,1 €)

op het loongedeelte
tussen 1.362,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 51,2 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Een werknemer met een hoger netto maandloon dan 1.490 € zal dus in geval van beslag of overdracht, alleszins een som van 1.383,5 € mogen behouden: alles boven dit bedrag komt in aanmerking voor beslag of overdracht.

Wanneer de werknemer naast zijn maandloon nog bedragen ontvangt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan worden die samengevoegd met het loon en op dit samengevoegd bedrag worden de bovenstaande loonschijven en -grenzen toegepast.

Sociale uitkeringen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen uitbetaald door een fonds voor bestaanszekerheid, vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, .

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de sociale uitkeringen in 2021 ?

Indien de werknemer daarentegen bij zijn werkgever slechts inkomsten betrekt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan zal het deel van die inkomsten dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald worden in functie van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte
onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 102 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Indien het nettobedrag van dit vervangingsinkomen dus 1.490 € overtreft, dan zal de werknemer die het voorwerp is van beslag of overdracht alleszins 1.370,8 € ontvangen : m.a.w. minder dan in geval van een "gewoon" inkomen uit arbeid.

Worden deze loongrenzen verhoogd als de werknemer kinderen ten laste heeft ?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze bedragen met 71 € per kind ten laste verhoogd worden.

Wettelijke refertes :

Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (BS van 17 december 2020)

 

Florence Wairy - Senior legal consultant

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Additional and extended employment law support measures due to the Covid-19 pandemic
16/04/2021

On 13 April, the Act of 2 April 2021 on temporary support measures due to the Covid-19 pandemic was published in the Belgi...

Additional and extended employment law support measures due to the Covid-19 pandemic Read more

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the L...

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking Read more

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly hav...

Read more

Can employers ban the wearing of a headscarf?
12/04/2021

A neutral dress code does not constitute direct discrimination, nor does it constitute indirect discrimination on the basi...

Can employers ban the wearing of a headscarf? Read more

LexGO Network