Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België
22/11/2018

Op 9 november 2018 publiceerde de fiscale administratie de nieuwe geïndexeerde maximumbedragen voor vergoedingen voor verblijfskosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België.

De bedragen kunnen als volgt samengevat worden:

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten (huisvestingskosten)

Vanaf 01.10.2018

17,06 euro/dag

Max. 16 x 
17,06 euro/maand

128,01 euro/nacht


Deze bedragen kunnen belastingvrij toegekend worden mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur (tenzij bij toepassing van het maandelijks forfaitair bedrag); en 
  • de kost van een maaltijd is niet op een andere manier door de werkgever ten laste genomen; en 
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard. Het spreekt hierbij voor zich dat de werkgever of een derde de kost van de verplaatsing niet ook op een andere wijze ten laste neemt (bv. via onkosten).

Indien maaltijdcheques worden toegekend, dan aanvaarden de fiscus en de RSZ de combinatie ervan met de toekenning van de hogergenoemde maaltijdvergoeding mits aftrek van de werkgeverstussenkomst van de maaltijdcheque op deze forfaitaire vergoeding. 

Related : Loyens & Loeff CVBA


Click here to see the ad(s)
All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

Du nouveau dans l’intervention des frais de transport domicile-lieu de travail
26/08/2019

Les partenaires sociaux ont conclu deux nouvelles CCT, il s’agit des CCT 19/9 du 23 avril 2019 et 19/10 du 28 mai 20...

Read more

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)
13/08/2019

In een vonnis van 10 december 2018 sprak de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel zich uit in een zaak waarbij de w...

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers) Read more

Prise en compte du bonus afférent à l’année précédant le licenciement dans le calcul de l'...
31/07/2019

Dans un arrêt du 6 mai 2019, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question controversée d...

Read more

Cash for car 2.0
30/04/2019

Voortaan volstaat het om recht te hebben op een bedrijfswagen en is het niet langer vereist dat een werknemer er ook effec...

Cash for car 2.0 Read more

LexGO Network