Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)
29/04/2019

De regering heeft via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2019-2020 op 1,1% vastgelegd.

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd vastgesteld op 1,1% voor de periode 2019-2020. Dit percentage dekt de periode van twee jaar. Het gaat dus niet om 1,1% in 2019 en nog eens 1,1% in 2020.

Dit percentage is bovendien een dwingend maximum. Het staat de sectoren en/of ondernemingen vrij deze marge volledig of gedeeltelijk op te gebruiken (de marge ligt dus tussen 0 en 1,1%). De sociale partners hebben trouwens verduidelijkt dat er in de onderhandelingen over de invulling van de loonmarge op sector- en/of ondernemingsniveau zal maximaal rekening worden gehouden met de specifieke economische situatie van de sector en/of de onderneming, het behoud en de creatie van tewerkstelling en de concurrentiekracht.

Bij de invulling van de loonmarge dient rekening te worden gehouden met de reële kostprijs van alle weerhouden maatregelen.

Alle conventionele verhogingen moeten verrekend worden op de loonnorm (behalve index en baremieke verhogingen die steeds zijn gewaarborgd).

Nu is het aan de sectoren om de marge in te vullen. Als de sector niets heeft bepaald of als de sector de keuze laat, kunnen de ondernemingen zelf beslissen hoe deze maximale marge zal worden gebruikt.

Advies: we raden u aan voor het ogenblik nog geen verbintenissen ten opzichte van uw personeel aan te gaan maar te wachten op eventuele sectorale akkoorden ter zake. De sectorale onderhandelingen zullen niet lang meer uitblijven…

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventie vrijwaring van het concurrentievermogen (1), BS 24 april 2019.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

Cash for car 2.0
30/04/2019

Voortaan volstaat het om recht te hebben op een bedrijfswagen en is het niet langer vereist dat een werknemer er ook effec...

Cash for car 2.0 Read more

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd...
23/04/2019

Het Brusselse Arbeidshof sprak zich recent uit over de vraag of een premie die werknemers ontvangen, maar die door een and...

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn Read more

Royal decree implementing the mobility budget published
03/04/2019

On the 29th of March the law of 17 March 2019 concerning the introduction of a mobility budget was published together with...

Read more

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget'...

Read more

LexGO Network