Geen Gerechtelijke Reorganisatie Voor Vrije Beroepers Zoals Een Boekhoudkantoor: De Wet ContinuĂŻteit Ondernemingen (WCO) Schendt De Grondwet Niet.
03/04/2015

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat art. 4 Wet Continuïteit Ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt (Arrest van 12 maart 2015).

Een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, kan geen opschorting of andere voordelen van de WCO verkrijgen, terwijl elke andere zelfstandige handelaar die in dezelfde vorm werkzaam is, dat wel kan. Artikel 4 WCO beperkt immers het toepassingsgebied van de Wet.

In casu verzocht een boekhoudkantoor in de vorm van een BVBA tevergeefs de toelating tot de WCO.

Het Hof heeft om de volgende redenen geoordeeld dat art. 4 WCO vrije beroepers niet discrimineert t.o.v. handelaars die geen vrij beroep uitoefenen:

  1. De niet-commerciële aard van de handelingen die een vrije beroeper stelt, vormen een onderscheid met andere zelfstandigen. Dit criterium is objectief.
  2. De WCO is gericht op de vermijding van een faillissement. Vrije beroepers kunnen niet failliet worden verklaard omdat de handelingen die zij stellen niet als daden van koophandel worden beschouwd. Het onderscheid beantwoordt daarmee aan het door de WCO nagestreefde doel;
  3. Vrije beroepers hebben hun eigen deontologie die hen onderwerpt aan financiële controle en specifieke regels. Een aantal zijn onverenigbaar met de WCO (bvb. beroepsgeheim, onafhankelijkheidsplicht). De maatregel is dus evenredig.

Een evenredige maatregel met een objectief onderscheidingscriterium dat past in het doel van de wet kan een verschil in behandeling tussen vrije beroepers en handelaars verantwoorden.

Related : Astrea ( Ms. Anne Kutz ,  Mr. Louis Verstraeten )

[+ http://www.astrealaw.be/nl/news/updates/geen-gerechtelijke-reorganisatie-voor-vrije-beroepers-zoals-een-boekhoudkantoor]

Ms. Anne Kutz Ms. Anne Kutz
Advocaat
[email protected]
Mr. Louis Verstraeten Mr. Louis Verstraeten
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Commercial practices

Lastest articles Commercial practices

Proposal for a Belgian law on the control of foreign direct investments in strategic sectors
03/09/2021

The law proposal, tabled on 23 February 2021 by the Federal Government, aims at including in the Belgian Code of Economic ...

Proposal for a Belgian law on the control of foreign direct investments in strategic sectors Read more

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn
20/08/2021

De Belgische wetgever heeft op 15 juli 2021 een nieuwe wet gestemd tot wijziging van de wet betalingsachterstand van 2 aug...

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn Read more

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen en/of domeinnamen: tijdig reageren is de boodschap
17/08/2021

Voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kort geding[1], bracht het ...

Read more

Stakingsbevel en domeinnaamoverdracht opgelegd voor cybersquatting en doorlinken van verwarring s...
10/08/2021

Het Hof van beroep te Gent beval de staking van de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam, die potentiële kl...

Read more

Lastest articles by Ms. Anne Kutz

Lastest articles by Mr. Louis Verstraeten

LexGO Network