“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020”
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context hiervan genomen maatregelen. Deze bescherming was initieel van kracht tot en met 17 mei 2020. Het moratorium wordt nu verlengd tot minstens 17 juni 2020. De verlenging van de maatregel werd op 13 mei 2020 bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad.

Concreet betekent dit dat tot 17 juni 2020:

  • Schuldeisers geen vordering tot faillietverklaring, gerechtelijke ontbinding en/of gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag kunnen instellen tegen deze ondernemingen. Ook wordt de verplichting tot aangifte van faillissement, die rust op het bestuur van een onderneming, opgeschort;
  • Schuldeisers geen bewarend of uitvoerend roerend beslag kunnen leggen (onroerend beslag en scheepsbeslag blijven wel mogelijk);
  • De betalingstermijnen van een reorganisatieplan worden opgeschort gedurende de hele periode;
  • Overeenkomsten (uitgezonderd arbeidsovereenkomsten) niet éénzijdig kunnen worden ontbonden wegens wanbetaling.

Voor een uitgebreidere bespreking van deze maatregelen verwijzen we naar onze e-zine van 28 april 2020.

Related : Lydian ( Mr. Yves Lenders )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Insolvency and Restructuring

Lastest articles Insolvency and Restructuring

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?
20/07/2020

Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kr...

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren? Read more

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmid...
17/06/2020

`De regering voerde bij K.B. van 24 april 2020 een tijdelijke beschermingsregeling in om ondernemingen, die betalings...

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement? Read more

Royal Decree number 15: Covid-19 crisis and suspension of execution
28/04/2020

On the 24 April 2020, the Royal Decree number 15, regarding the temporary suspension in favour of undertakings of executiv...

Read more

Covid-19: Un sursis temporaire de paiement pour les entreprises en difficulté
28/04/2020

Dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux, le gouvernement a pris un Arrêté royal n°15 inst...

Read more

Lastest articles by Mr. Yves Lenders

Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn
06/05/2020

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

De verhoogde kosten voor een gerechtsprocedure op de helling
17/02/2017

De rolrechten (of griffierechten), die verschuldigd zijn door de partij die een procedure opstart voor de rechtb...

Read more

Penalties for prohibited lending of personnel: not just theoretical
27/05/2016

It is an integral part of our economy that companies provide services to other companies where workers are "placed&qu...

Read more

Bedrijfsgeheimen - Beste bescherming op Europees niveau in geval van bedrijfsspionage?
20/05/2016

Wat is de nagestreefde doelstelling? De doelstelling van de Richtlijn is het vaststellen van een toereikend en ver...

Read more

LexGO Network