​Deadline UBO-registraties: (voorlopig) geen sancties!
26/09/2019

Op onze website verschenen al meerdere artikels inzake de UBO-registratie van vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Wederom brengen wij hieromtrent bericht uit, ditmaal over de invoegetreding van het centraal register.

Het KB dat handelde over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, trad in werking op 31 oktober 2018. In principe zouden aldus alle informatieplichtige entiteiten tegen die datum geregistreerd moeten zijn. Omdat dit geenszins op punt stond, verleende de FOD Financiën al snel een algemeen uitstel tot 31 maart 2019. Vermits er ook op dat moment nog veel openstaande vragen waren, zowel wat betreft inhoudelijke kwesties (zoals gesplitst gehouden aandelen (vruchtgebruik, blote eigendom) en aandelen gehouden door de huwgemeenschap) als techniciteiten (bijv. buitenlandse zaakvoerders die elektronisch volmacht moeten geven zonder over een Belgische identiteitskaart te beschikken), werd het uitstel verlengd tot 30 september 2019.

Inmiddels is deze vervaldag bijna bereikt. Gisteren verscheen op de website van de FOD Financiën inzake het UBO-register dat er een gedoogbeleid zal gelden: alle entiteiten dienen in principe per 30 september geregistreerd te zijn. Doch zullen er geen sancties worden toegepast voor entiteiten die uiterlijk 31 december 2019 worden opgenomen in het UBO-register. Volgens woordvoerder Francis Adyns “is men zich bewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt, vandaar het gedoogbeleid”. Op heden zou immers nog niet de helft van alle informatieplichtige entiteiten geregistreerd zijn.

We besluiten aldus dat het gedoogbeleid voor vele bestuurders, die worden aangesproken wanneer de door hen bestuurde entiteiten niet tijdig en/of correct zijn geregistreerd, welgekomen is.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Financial law

Lastest articles Financial law

PSDII: migration to SCA by 31 December 2020
25/11/2019

On 16 October 2019, the European Banking Authority (EBA) issued an Opinion concerning one of the most important features o...

Read more

Europe pushes companies one step further towards sustainable investments
21/10/2019

The European Commission has underlined the importance for companies to publish sufficient, reliable and comparable sustain...

Europe pushes companies one step further towards sustainable investments Read more

De fiscale regularisatie - meer dan ooit een optie!
16/10/2019

Meer dan een hot item in de media zijn de verhalen rond fiscaal besmet vermogen, te weten inkomsten of kapitalen die in he...

Read more

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat?
08/10/2019

De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot...

Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat? Read more

LexGO Network