​Deadline UBO-registraties: (voorlopig) geen sancties!
26/09/2019

Op onze website verschenen al meerdere artikels inzake de UBO-registratie van vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Wederom brengen wij hieromtrent bericht uit, ditmaal over de invoegetreding van het centraal register.

Het KB dat handelde over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, trad in werking op 31 oktober 2018. In principe zouden aldus alle informatieplichtige entiteiten tegen die datum geregistreerd moeten zijn. Omdat dit geenszins op punt stond, verleende de FOD Financiën al snel een algemeen uitstel tot 31 maart 2019. Vermits er ook op dat moment nog veel openstaande vragen waren, zowel wat betreft inhoudelijke kwesties (zoals gesplitst gehouden aandelen (vruchtgebruik, blote eigendom) en aandelen gehouden door de huwgemeenschap) als techniciteiten (bijv. buitenlandse zaakvoerders die elektronisch volmacht moeten geven zonder over een Belgische identiteitskaart te beschikken), werd het uitstel verlengd tot 30 september 2019.

Inmiddels is deze vervaldag bijna bereikt. Gisteren verscheen op de website van de FOD Financiën inzake het UBO-register dat er een gedoogbeleid zal gelden: alle entiteiten dienen in principe per 30 september geregistreerd te zijn. Doch zullen er geen sancties worden toegepast voor entiteiten die uiterlijk 31 december 2019 worden opgenomen in het UBO-register. Volgens woordvoerder Francis Adyns “is men zich bewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt, vandaar het gedoogbeleid”. Op heden zou immers nog niet de helft van alle informatieplichtige entiteiten geregistreerd zijn.

We besluiten aldus dat het gedoogbeleid voor vele bestuurders, die worden aangesproken wanneer de door hen bestuurde entiteiten niet tijdig en/of correct zijn geregistreerd, welgekomen is.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Financial law

Lastest articles Financial law

Will your income deriving from private equity funds be taxable in 2019?
20/07/2020

The investment structure of private equity funds can take many different forms. If you have invested in a fund structured ...

Read more

La Belgique transpose la 5ème Directive anti-blanchiment… et assujettit le secteur du football...
17/07/2020

Ce jeudi 16 juillet 2020, la Chambre des représentants a entériné le projet de loi « porta...

Read more

EU Parliament adopts Taxonomy Regulation
06/07/2020

In recent years the European Union has paid increasing attention to sustainability in its policy- making particularly in t...

Read more

ESMA consults on new rules for Cloud arrangements
17/06/2020

On 3 June 2020, ESMA published a Consultation Paper (“CP” which is available here) on draft guidelines fo...

ESMA consults on new rules for Cloud arrangements Read more

LexGO Network