Archive 2018


In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers

In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers
31/12/2018

Nieuwe inschrijvers een “voordeel” geven ten opzichte van de huidige, gevestigde contractant bij het opnieuw in de markt plaatsen van een lopende en voortdurende, dienstverlening hoeft niet per se in strijd te zijn met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Integendeel, de gelijkheid der inschrijvers kan nopen tot een positieve verplichting in hoofde van een aanbestedende overheid om het de facto inherente voordeel dat bestaande contractant geniet enigszins te neutraliseren.

Read more
Indexering van de loongrenzen in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Indexering van de loongrenzen in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
28/12/2018

De loongrenzen voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd. Deze grenzen zijn belangrijk voor onder meer de toepassing van het scholingsbeding, concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding.

Read more
Mr. Roeland Van Cleemput

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more
Ms. Eléonore Colson

Secrets d’affaires: de nouveaux moyens d’action pour les entreprises
26/12/2018

Le succès d’une entreprise repose sur certains petits secrets bien gardés, les « secrets d’affaires ». Dans une news précédente, nous avons vu que les informations commerciales qu’une entreprise détient secrètement 

Read more
Beëindiging van het contract wegens definitieve arbeidsongeschiktheid: enkele FAQ's

Beëindiging van het contract wegens definitieve arbeidsongeschiktheid: enkele FAQ's
26/12/2018

Sinds 9 januari 2017 is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een definitief arbeidsongeschikte werknemer nog slechts mogelijk nadat het re-integratietraject zoals voorzien in de Codex over het welzijn op het werk definitief is beëindigd.

Read more
Mr. Mark Fransen

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
GDPR, Six Months On: The First Analysis Of The Belgian Data Protection Authority

GDPR, Six Months On: The First Analysis Of The Belgian Data Protection Authority
25/12/2018

Following the release by several foreign data protection authorities of their statistics, the Belgian data protection authority (“DPA”) has now also made its first analysis.

Read more
Handelsvertegenwoordigers en aanbreng van cliënteel : “Ceci n’est pas une clause de non-concurrence!”

Handelsvertegenwoordigers en aanbreng van cliënteel : “Ceci n’est pas une clause de non-concurrence!”
24/12/2018

Wie al eens ontslag gaf aan een werknemer-handelsvertegenwoordiger, weet dat de vertegenwoordiger bovenop de opzeggingsvergoeding, al eens aanspraak maakt op een zogeheten ‘uitwinningsvergoeding’. Het Hof van Cassatie maakt het nu (nog) makkelijker voor de vertegenwoordiger om zich te beroepen op het vermoeden van aanbreng van cliënteel.

Read more
Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand

Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand
24/12/2018

Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien gaat men uit elkaar en speelt de vraag naar eigendom en/of vergoeding. 

Read more
CJ rules that UK may unilaterally withdraw from Brexit (Wightman and others)

CJ rules that UK may unilaterally withdraw from Brexit (Wightman and others)
24/12/2018

On 10 December 2018, the CJ issued its judgment in case Andy Wightman and others v Secretary of State for Exiting the European Union (C-621/18). The case deals with the question of whether the UK may unilaterally revoke the notification of intention to withdraw from the EU. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network