Versterking bij Miles Legal
29/03/2021

Miles Legal krijgt vanaf 5 april  versterking van 5 advocaten. Dit zijn Thierry Hankard, Bart Cools, Jennifer Dessort, Kiran Tubbax en Michaël Tanghe.

Alex Tallon en Luc Godin, managing partners van Miles Legal, verheugen zich over deze uitbreiding. Alex Tallon: “De komst van deze advocaten komt de corporate en financiële rechtsdomeinen van Miles verstevigen, met eerbied voor de fundamentele waarden die Miles wenst te waarborgen. Aldus onderschrijven zij eveneens het charter voor het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap dat de leden van Miles bindt. De volledig digitale werking van het kantoor en de implementatie van procedures die omgevingsvriendelijk zijn en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid eerbiedigen dragen hiertoe bij”.

Related : Miles Legal

LexGO Network