16/01/23

Duurzame voornemens voor het nieuwe jaar? De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

Nu ook voor woningen en appartementen

1. De renovatieverplichting in sé is geen nieuwigheid. Voor niet-residentiële gebouwen – i.e. gebouwen met een niet-residentiële hoofdbestemming zoals bv. kantoren of gebouwen met een handelsfunctie, dan wel gebouwen met een zorg-, onderwijs- of andere gemeenschappelijke of sociale functie – werd de renovatieverplichting reeds vorig jaar, per 1 januari 2022, ingevoerd als “duurzaam voornemen”.

2. Voortaan, met ingang van 1 januari 2023, geldt deze renovatieverplichting ook voor residentiële gebouwen, zoals eengezinswoningen en appartementen.

Minimale energieprestatieniveaus

3. De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen ligt vervat in artikel 11.2/2.1 van het Vlaams Energiedecreet, en is verder uitgewerkt in de artikelen 9.3.4 – 9.3.6 van het Vlaams Energiebesluit. Het betreft in wezen een verplichting tot grondige energetische optimalisatie via renovatie van woongebouwen.

4. Het “trigger-moment” van de renovatieverplichting betreft de overdracht in volle eigendom resp. het vestigen of overdragen van een zakelijk recht van opstal of erfpacht met betrekking tot een energieverslindend residentieel gebouw, d.i. een gebouw met EPC-score E of F. 

Bij overdrachten vanaf 1 januari 2023 van een residentieel gebouw met EPC-score E of F zullen de nieuwe eigenaars, opstalhouders, of erfpachters het gebouw dienen te renoveren opdat binnen uiterlijk vijf jaar na de overdracht/vestiging het energieprestatieniveau wordt teruggebracht op minstens EPC-score D.

Tijdlijn

5. Het behalen van de minimale EPC-score D is echter niet het einddoel van de renovatieverplichting. Trapsgewijs en jaar per jaar zal de ambitie worden verhoogd. 

6. De tijdlijn – met ijkpunten en minimale energieprestatieniveaus die te bereiken zijn uiterlijk vijf jaar na de overdracht/vestiging – ziet er als volgt uit:

Ijkpuntenminimale energieprestatiesniveaus

Vanaf 1 januari 2023 | Label D
Vanaf 1 januari 2028 | Label C
Vanaf 1 januari 2035 | Label B (voor woningen) resp. Label C (voor appartementen)
Vanaf 1 januari 2040 | Label A (voor woningen) resp. Label B (voor appartementen)
Vanaf 1 januari 2045 | Label A

7. We mogen ons in de toekomst bijgevolg alvast verwachten aan meer duurzame voornemens met de start van het nieuwe jaar.

Meer weten?

8. Meer weten? De website van de Vlaamse Overheid biedt een handig overzicht: Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023 | Vlaanderen.be.

dotted_texture