SAGREKAddress:
Koloniënstraat 56/1 - Rue des Colonies 56/1
1000 Brussel -Bruxelles
Belgium
URL: http://www.sagrek.be

De feitelijke vereniging SAGREK (SAFRAN, GRUBER, EKIERMAN) is ontstaan uit de gemeenschappelijke wil van 3 advocaten waaronder twee ook titularis zijn van een diploma van architect, om met hun ploeg een “niche”-cabinet op te richten dat gespecialiseerd is in het immobiliënrecht.

De bevoegdheden van de vereniging zijn gecentreerd op de volgende materies: bouwrecht, stedenbouw- en milieurecht, recht van de openbare aanbestedingen, huurrecht, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, gemeenheden, buurtstoornissen, en niet te vergeten, het administratief recht dat in verband staat met die materies.

De advocaten die de vereniging samenstellen beschikken over de vereiste tools en ervaring om hun cliënten bij te staan, zowel bij de aanvang of tijdens de uitvoering van hun projecten. Zij verlenen namelijk de volgende diensten:

  • Conceptie en structureren van immobiliënprojecten;
  • Opstellen van de verschillende contracten met betrekking tot elk project;
  • Onderhandeling met de diverse betrokken actoren;
  • Opvolging van de administratieve procedures;
  • Opstellen van de private of openbare lastenkohieren;
  • Beheer van de geschillen: gerechtelijke procedures en minnelijke oplossing van geschillen (bemiddeling, verzoening, onderhandeling);

In het hart van de politiek van de vereniging staan de behoeften en de belangen van de cliënt alsook het begrip van zijn verplichtingen en bezorgdheden.

De vereniging heeft er ook voor gekozen om een zeer redelijke ereloonpolitiek te volgen, rekening gehouden met de specialisatie van haar leden en met hun wil om aan de behoeften van elkeen te beantwoorden, zonder een onderscheid te maken tussen particulieren, openbare overheden en rechtspersonen.

Legal employee count :

5


Function :

Lawyer


Main Practices :[ infos ]


Other


Region :

Brussels


Contact

No Contact

No open vacancies
No news
No articles

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network