Beheerder juridische dossiers (M/V/X)
12/04/2021

Region: Brussels
Function: Paralegal
Environnement: Public sector
Legal subjects: Employment & Social Security, Employee benefits & pensions
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract

De Stad Brussel is op zoek naar een beheerder juridische dossiers (M/V/X) voor de Dienst Juridisch Beheer van het Departement Human Resources. Stuur ons je kandidatuur ten laatste op 9/05/2021.

Expand All
Close All


Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement HR dat instaat voor het personeelsbeheer en de departementen bijstaat in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

De Dienst Juridisch beheer staat in voor de opvolging van projecten op het vlak van administratief en salarisbeheer van het personeel. Ze werkt nauw samen met de verschillende interne diensten van het Departement HR. De Dienst Juridisch beheer informeert en verstrekt juridisch advies aan de directie van het Departement HR om de besluitvorming te vergemakkelijken. Ze is verantwoordelijk voor het toezicht op de wetgeving (arbeidsrecht, administratief recht, enz.) en voor het bijwerken van regelgevende teksten met betrekking tot HR (arbeidsreglement, statuut, enz.). De Dienst Juridisch beheer is ook verantwoordelijk voor het beheer van tuchtprocedures, ontslagen en HR-geschillen, dit in samenwerking met kabinet van de Stadssecretaris, de juridische dienst, het secretariaat van de vergaderingen, de centrale secretariaten en de HR-referenten van andere departementen.

De Stad Brussel is op zoek naar een beheerder juridische dossiers (M/V/X) voor de Dienst Juridisch Beheer van het Departement Human Resources

MISSIE

Je behandelt dossiers rond tucht-, afdankingsprocedures en personeelsgeschillen. Je geeft advies aan de verschillende diensten van het Departement HR, onder meer op het vlak van sociaal recht. Je werkt mee aan projecten rond administratief en salarisbeheer van het personeel, net als aan de opvolging van de wetgeving en de updates van reglementaire teksten in HR-materies.

TAKEN

 • Je maakt dossiers op rond tucht, afdanking, outplacement …, houdt deze up-to-date en verzekert de opvolging ervan
   
 • Je stelt processen-verbaal op van hoorzittingen, stelt ontwerparresten op, allerhande briefwisseling en conventies. Je vertaalt ook documenten
   
 • Je staat in voor de opvolging van projecten rond administratief en salarisbeheer van het personeel
   
 • Je verifieert de concordantie en de geldigheid van gegevens en documenten. Je verifieert lastenboeken van openbare aanbestedingen, de conformiteit van facturen en verzekert de opvolging ervan
   
 • Je bezorgt de interne diensten en de personeelsleden inlichtingen over de wetgeving, de reglementen en de geldende procedures. Je informeert de interne aanvragers over de vooruitgang van de lopende procedures, dossiers en projecten
   
 • Je ontwikkelt je expertise op het vlak van administratief en salarisbeheer van het personeel. Je blijft op de hoogte en informeert je over nieuwe reglementen en nieuwe informaticatoepassingen
   
 • Je plant hoorzittingen voor het College, de Stadssecretaris …
   
 • Je geeft pertinente info door aan je leidinggevenden, over vooruitgang van de dossiers, problemen die opduiken in de procedures en over de vooruitgang van je projecten

VEREIST DIPLOMA

 • Je hebt een bachelor in de rechten

Voor interne mobiliteit beschik je over een bachelor in d rechten en voldoe je aan de voorwaarden voor een functie in de graad van secretaris

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

PROFIEL

 • Je hebt een analytisch denkvermogen en zin voor synthese
   
 • Je hebt een vlotte pen, kan feilloos spellen. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
   
 • Samenwerken zit in je genen
   
 • Je gaat gestructureerd te werk
   
 • Ervaring met beheer van personeelsdossiers is een troef
   
 • Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatools (Excel, Word, Outlook)

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
   
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
   
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
   
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
   
 • Regelmatige bijscholing
   
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Interested?

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 9/05/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
   
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
   
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

 

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 

See all jobs from Stad Brussel - Ville de Bruxelles

See also other jobs in the same functions: Paralegal

See also other jobs in the same specialisation: Employment & Social Security , Employee benefits & pensions

See also other jobs in the same functions and regions: Paralegal (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Pas afgestudeerde master...

Pas afgestudeerde master rechten of notariaat (M/V/X)

Read more
Associate Insolvency &...

Associate Insolvency & Finance Litigation (0-3 years of experience)...

Read more
Data Protection Expert -...

Data Protection Expert - Brussel

Read more
Jurist vastgoedrecht

Jurist vastgoedrecht

Read more
Juriste

Juriste

Read more
(Interim) Notarieel...

(Interim) Notarieel Jurist/Medewerker

Read more
Medior Associate Commercial...

Medior Associate Commercial Law - Antwerpen

Read more
Legal Counsel...

Legal Counsel (Strombeek-Bever)

Read more
Associate Corporate Real...

Associate Corporate Real Estate

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more

LexGO Network