News & Articles

The perfect place for any legal or tax professional to keep abreast of everything that’s happening on the Belgian legal scene

FEDNOT logo
Read More
Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste zes maanden van 2023 registreerden de …

Read More
Simont Braun logo
Read More
Simont Braun welcomes new partner, enhancing Real Estate and ESG expertise

Simont Braun, a leading Belgian independent law firm based in Brussels, is pleased to announce the arrival of Joris Beckers as partner in the Real Estate department.

Read More
NautaDutilh logo
Read More
NautaDutilh strengthens real estate practice with new partner

Julie De Bonnet has joined NautaDutilh as Local Partner with a view to heading the Real Estate group in Belgium. Julie's arrival significantly strengthens the firm's real estate pr…

Read More
Schoups logo
27/07/23
Het charter voor bouwzaken: naar een meer duurzame, effectie…

Op 21 juni 2023 ondertekenden de balie Antwerpen en de bouwkamer van de rec…

IMPOSTO Advocaten logo
17/07/23
Uitkeringen door Liechtensteinse stichting niet belastbaar a…

De Liechtensteinse stichting – Stiftung – heeft dezelfde wezenskenmerken al…

Dotted texture left
Dotted texture left

Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants.

It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Dotted texture right

More News & Articles

Ateliers des Universités d'été 22-23 août

Il ne vous reste que peu de temps pour vous inscrire aux ateliers des Universités d'été qui auront lieu les 22 et 23 août au Château de Courrière.

Read More
De impact van de overheidsmaatregelen tijdens de coronapandemie op de lopende huurovereenkomsten in het licht …

In een arrest van 26 mei 2023 sprak het Hof van Cassatie zich voor het eerst uit over de vraag of de lockdown overheidsmaatregelen de huurder het rech…

Read More
Bouwen en verbouwen en de impact van de regelgeving inzake burenhinder

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking en hebben burenrelaties een specifieke plaats in de wetgeving gekregen. Koen de Puydt e…

Read More
les Universités d'été d'AVOCATS.BE

Les mardi 22 et mercredi 23 août, rejoignez-nous au Château de Courrière pour deux journées riches en découvertes, en partage de connaissances et en r…

Read More
Vlabel aanvaardt inbreng in maatschap met uitgifte van aandelen aan een derde of zonder creatie van aandelen a…

Op 22 maart 2023 heeft de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) twee voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin hij twee technieken om belastingvrij a…

Read More
Accélération législative

La fin de la législature approche. En avril 2024, s’amorce l’entrée en affaires courantes et le gouvernement ne pourra plus déposer de projets de loi.…

Read More
Adapt Law se lance

Noémie Smet, Bertrand Margraff et Isabelle Gerzat ont l’immense plaisir d’annoncer la création du cabinet d’avocats Adapt Law.

Read More
Nieuw Vlabel-standpunt over de onderhandse afstand van vruchtgebruik

De Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) heeft recent een nieuw standpunt gepubliceerd over de afstand van vruchtgebruik. Het standpunt behandelt in het …

Read More
Servitude de passage : comment éviter les conflits de voisinage ?

Les servitudes font souvent l’objet de contestations entre voisins, surtout à la faveur des changements de propriétaires.

Read More
Privévastgoed in een familiale vennootschap niet langer een belemmering voor toepassing van het gunstregime

Het Grondwettelijk Hof bevestigde dat het feit dat een familiale vennootschap ook vastgoed heeft dat niet of slechts gedeeltelijk dient voor de econom…

Read More
Les permis d’urbanisme sont-ils protégés par le droit d’auteur ?

Toute demande de permis d’urbanisme doit nécessairement être accompagnée de certains documents, qui sont susceptibles d’être protégés par le droit d’a…

Read More
Verkoop van vernieuwbouw met btw: that’s the question! EHJ bevestigt baanbrekend arrest van het Gentse hof van…

Verkoop van vernieuwbouw met btw: that’s the question! Het baanbrekend arrest van het Gentse hof van beroep weet zich bevestigd door het Europees Hof …

Read More
Optimalisatie van de ketenaansprakelijkheid om illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers op bouwplaa…

De Vlaamse regering stelt een nieuw decreet voor om een aantal bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid op bouwplaatsen in Vlaanderen te wijzigen;

Read More
Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht verschuldigd, de uitzonderingen niet te na gespr…

De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft een belangrijk item …

Read More
Mogelijke toekomstige doorwerking van “ESG”-verplichtingen in uw contracten: een eerste beschouwing

Environment, Social & Governance (“ESG”) staat – kort samengevat - voor de alsmaar groeiende verwachting van investeerders, handelspartners, werkn…

Read More
Geconventioneerde woningverhuur in Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2022 een ontwerpbesluit goed dat het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 wijzigt wat betreft geconventioneerde …

Read More
Het nieuw verbintenissenrecht

Op 1 januari 2023 traden boek 1 “algemene bepalingen” en boek 5 “verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. Een nieuw jaar en een langverw…

Read More
Asbestos certificate in the Flemish Region: extensive and strict new information duty

Since 23 November 2022, an asbestos inventory and a corresponding certificate are required for the transfer of houses or other buildings situated in t…

Read More
Nouvelles associées chez Wery Legal

Wery Legal est heureux de vous annoncer que Caroline Van Gansbeke et Lauriane Olivier, du département Wery Immo, sont devenues associées.

Read More
Wettelijke rente en rente betalingsachterstand rijzen tot ongekende hoogten

Na alle prijsstijgingen en loonindexaties, stijgen nu ook de wettelijke rentevoeten. De nieuwe rentevoeten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023. D…

Read More