News & Articles

The perfect place for any legal or tax professional to keep abreast of everything that’s happening on the Belgian legal scene

AVOCATS.BE logo
Read More
Aide juridique : le point à 93,97 euros !

Le 21 février dernier a été promulgué un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avoc…

Read More
FEDNOT logo
Read More
Aantal erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten in de lift

In ons land worden steeds meer erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten opgesteld. Dat blijkt uit de Familiebarometer van FEDNOT. In de eerste 9 maanden van 2023 waren er 4…

Read More
FEDNOT logo
Read More
Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste zes maanden van 2023 registreerden de …

Read More
22/05/24
BIM et cybersécurité

La cybersécurité dans le contexte du BIM (Building Information Modeling) es…

Lexing logo
15/05/24
Responsabilités juridiques dans un projet BIM

L’aspect des responsabilités juridiques dans le contexte du BIM est crucial…

Dotted texture left
Dotted texture left

Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants.

It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Dotted texture right

More News & Articles

Le protocole : la colonne vertébrale du projet BIM

Le Building Information Modeling (BIM) est une technologie qui révolutionne le secteur de la construction. Cependant, son utilisation nécessite un cad…

Read More
Hoe een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen

De minimale duurtijd van een pachtovereenkomst blijft onder het Vlaamse Pachtdecreet 9 jaar. Van deze duurtijd kan niet contractueel worden afgeweken.…

Read More
Book 7 on special contracts submitted to Parliament

The long-awaited proposal regarding Book 7 of the new Civil Code was submitted to Parliament on 16 April. Book 7 deals with "special contracts" such a…

Read More
Bescherming van verenigingen van mede-eigenaars tegen oneerlijke bedingen

De wet houdende diverse bepalingen inzake Economie is op 9 februari 2024 goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en gepubliceerd op 21 m…

Read More
Nieuwe bedingen in vastgoedbemiddeling van toepassing sinds 1 februari 2024

Eind vorig jaar werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten tussen…

Read More
Is een schriftelijke pachtovereenkomst vereist en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze voldoen?

Na meer dan 50 jaar Pachtwet hebben we sinds 1 november 2023 voor Vlaanderen een nieuw Pachtdecreet. Voor alle duidelijkheid, in Brussel en Wallonië g…

Read More
Nieuwe regels omtrent rookmelders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onlangs nam de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Besluit aan betreffende de verplichtingen inzake branddetectie in woningen (hierna …

Read More
De nieuwe BTW-regeling voor afbraak en heropbouwprojecten (update)

Sinds 1 januari 2024 trad een nieuwe wetgeving in werking betreffende de BTW op afbraak- en wederopbouw. Deze ligt volledig in de lijn van wat eerder…

Read More
Prévention incendie en immeuble professionnel : quelles mesures ?

Il est obligatoire d’équiper son commerce avec des équipements de protection contre les incendies (extincteurs, alarme incendie etc.) et ces équipemen…

Read More
New Belgian rules on tort liability are coming: the impact on the civil liability of company directors, indepe…

On 1 February 2024, Belgian Parliament adopted a new Book 6 to the civil code, holding new rules on tort liability. The core principles of Belgian tor…

Read More
Opgepast voor fiscaal misbruik bij afbraak- en heropbouwprojecten

In onze artikels van 28 november 2023 en 30 januari 2024 werd reeds uitvoerig ingegaan op de nieuwe BTW-regeling die vanaf 1 januari 2024 van toepassi…

Read More
Het voorkeurrecht voor de Brusselse huurder

Op 27 december 2023 is een Brusselse ordonnantie in het Belgisch Staatsblad verschenen die een voorkeurrecht invoert voor huurders van wie de woning t…

Read More
Is an accepted invoice always due and payable?

In principle, an invoice between companies is due and payable when it has been accepted (i) explicitly or (ii) tacitly, i.e. when it has not been disp…

Read More
Wetsvoorstel: wijziging van de regels inzake mede-eigendom in het kader van de verduurzaming van appartementsg…

Op 25 september 2023 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouw…

Read More
Bijkomende plafonnering van de indexering van handelshuurprijzen in Brussel

Op 13 oktober 2023 nam het Brussels Parlement een ordonnantie aan die de ordonnantie van 15 december 2022 tot regeling van de beperking van de indexer…

Read More
Federaal Begrotingsakkoord: wat betekent dit voor de vastgoedsector?

Op 9 oktober 2023 sloot de federale regering een begrotingsakkoord af (het Begrotingsakkoord), met een aantal maatregelen die een belangrijke impact o…

Read More
Indexering voor huurwoningen in Vlaanderen opnieuw toegelaten sinds 1 oktober 2023

De beperking op de indexering van de huurprijzen voor residentiële huurovereenkomsten in Vlaanderen, die van toepassing is op woningen met een EPB D-,…

Read More
Geplande hervorming houdende de uitoefening, het toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en de doeltreffen…

Le 3 octobre 2023, le Gouvernement a déposé un projet de loi en vue de modifier la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier …

Read More
Housing rent indexation in Flanders and Brussels

You undoubtedly know that a residential lease may be indexed every year on the anniversary of the contract using the following formula: Base rent x n…

Read More
A new Flemish Farming Lease Decree came into force

On 1 November 2023, a new Farming Lease Decree came into force. This Decree integrates both the provisions regarding farming leases as contained in th…

Read More