Autorité belge de la Concurrence - Belgische Mededingingsautoriteit

Address:
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussels
Belgium
URL: http://www.abc-bma.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België.

Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames.

De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN).

Contact

No Contact

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network