Confocus logo

Het actuele verbintenissenrecht in relatie tot verzekeringen

01 Jul

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Jacques Van Keirsbilck, ervaren docent verzekeringen

Het verbintenissenrecht van het burgerlijk wetboek is in zijn huidige vorm van toepassing sinds 1 januari 2023. Heel wat principes van het vroegere verbintenissenrecht werden behouden (maar wel hier en daar taalkundig opgepoetst). Voor andere aspecten gaat het om een codificatie van gevestigde rechtsleer en rechtspraak. En ja, hier en daar werden toch wat nieuwigheden ingevoerd. Naast boek 5 BW moeten we ook rekening houden met boek 6 BW (Buitencontractuele aansprakelijkheid) dat meer dan waarschijnlijk in voege zal treden per 1 januari 2025 (afhankelijk van de datum waarop de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd). 

In deze Webinar besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen het verbintenissenrecht enerzijds en de clausules in de verzekeringspolissen anderzijds. De praktijk leert dat deze niet altijd op elkaar zijn afgestemd. En dit leidt vaak tot onaangename verrassingen bij een schadegeval.
Gezien de relatie tot de verzekeringen gaat de aandacht in deze Webinar vooral naar de diverse bepalingen van het verbintenissenrecht die verband houden met de niet-nakoming van verbintenissen. Zo onder andere de aansprakelijkheid indien de niet-nakoming van een verbintenis te wijten is aan de fout van een hulppersoon of aan het gebruik van een gebrekkig hulpmiddel.

Enkele van de onderwerpen die aan bod komen:
•    Inwerkingstelling van de nietigheid: wat bij een dwingende bepaling uit de verzekeringswetgeving?
•    De aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van een verbintenis door de fout van een hulppersoon of door het gebruik van gebrekkige hulpgoederen.
•    Impact van contractuele bedingen zoals exoneratiebeding, schadebeding, contractuele hoofdelijkheid.
•    De schadebeperkingsplicht in hoofde van de schuldeiser (benadeelde): welke kosten worden (al dan niet)  vergoed door de polis en wat is de relatie met de reddingskosten (artikel 106 VW)?

En nog veel meer….

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Overdracht van accountants- en boekhoudkantor…

04 Okt

Webinar
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Opleiding
Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervor…

27 Aug

Webinar
dotted_texture