Legal Learning logo

Concurrentie binnen de onderneming vermijden

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Bij het begrip ‘concurrentieschade’ binnen een onderneming denkt men meestal klassiek aan werknemers, handelsvertegenwoordigers of bestuurders, maar de mogelijke risico’s zijn breder dan enkel deze actoren. Vrijwel elke onderneming doet bvb. heden ten dage beroep op zelfstandige consultants die toegang krijgen tot heel wat interne informatie. Ook wat aandeelhouders betreft kan het in bepaalde gevallen meer dan nuttig zijn een overeenkomst tot niet-concurrentie te voorzien.

Tijdens deze webinar krijgt u daarom een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien, met aandacht voor wat al dan niet wettelijk toegelaten is. Zeker de invoering van de B2B-wet is een nieuwigheid waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Ook de laatste evoluties in de rechtspraak komen uiteraard aan bod. Uiteraard worden ook de nodige stappen besproken die een onderneming kan nemen als het toch mis loopt.

DOCENT

 • Mr. Peter De Ryck, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Yves Lenders, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts,advocaat-vennoot Lydian

DATUM OPNAME

 • 18/02/2022

PROGRAMMA

Het concurrentiebeding: principes en de handelsrechtelijke beperkingen

 • Algemene principes en voorwaarden
  • principe: vrijheid van ondernemen
  • onderscheid met verwante clausules
  • geldigheidsvoorwaarden
  • rechtmatig belang en proportionaliteit
  • tijd, ruimte en activiteit
  • sanctie indien het beding ongeldig is
  • voorbeeldclausule
  • sancties bij schending
  • toepasselijkheid op derden
 • Het concurrentiebeding in het mededingingsrecht
  • Europees mededingingsrecht
  • Belgisch mededingingsrecht
 • Bijzondere wetgeving
  • handelsagentuur
  • precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
 • Internationale context
  • buitenlands recht van toepassing, Belgische rechter bevoegd
  • buitenlands vonnis, uitvoering in België

De beperking van concurrentie in arbeidsrechtelijke relaties

 • Principes
  • tijdens en na de arbeidsovereenkomst
  • concurrentiebeding is onderworpen aan zeer strikte toelaatbaarheids- en geldigheidsvoorwaarden
 • Wat is (on)eerlijke concurrentie tijdens de arbeidsovereenkomst?
  • miskenning van de loyauteitsplicht
  • wat bij schorsing van de arbeidsovereenkomst?
  • uitoefening als zelfstandige
  • identieke activiteiten vereist?
  • dringende reden of niet?
 • Hoe geoorloofde concurrentie na de arbeidsovereenkomst beperken?
  • concurrentiebeding
  • afwijkend concurrentiebeding
  • handelsvertegenwoordigers
  • uitwerking van het concurrentiebeding
  • afstand
  • schending: gevolgen
 • Verschil met andere bedingen

Toepassing in het vennootschapsrecht

 • Bestuurders
  • functie- en activiteitenconcurrentie
  • principes
  • corporate opportunity
  • misbruik van vennootschapsgoederen
  • beperking mogelijk via statuten en bestuursovereenkomst
 • Aandeelhouders
  • principes en uitzonderingen
  • mogelijkheden van beperkingen in statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten
  • sancties
 • Overnames
  • asset deal versus share deal
  • combinatie met andere overeenkomsten

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture