Portalus logo

Burenhinder in de praktijk (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het goederenrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake burenhinder. De cursus geeft een actuele kijk op de evenwichtsleer. Met veel aandacht voor de grondige wijzigingen die zijn ingevoerd met de wet van 4 februari 2020 op het vlak van de burenhinder. Daarbij wordt de theorie van de burenhinder wettelijk verankerd. De wetgever bepaalt een aantal criteria wanneer hinder als abnormaal kan worden beschouwd. Straks zal het ook mogelijk zijn in bepaalde gevallen preventief op te komen tegen nakende hinder. U krijgt een geactualiseerde en praktische kijk op de toepassingen van de evenwichtsleer, de belangrijkste cassatierechtspraak.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

DEEL I
 • Historiek
 • Wie is uw “buur”
 • Toerekenbaarheid
 • “abnormale” hinder
 • Fout en burenhinder
 • Verzekeringsproblematiek
 • Burenhinder en WER
 • Burenhinder en bodemverontreiniging
 • Openbare werken
DEEL II
 • Sanctie
 • Abnormale vatbaarheid
 • Procedure
 • Burenhinder en vergunningen
 • Burenhinder en de vereniging van mede-eigenaars
 • Burenhinder in het nieuwe goederenrecht
 • Besluit
 • Vragen over burenhinder?

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Arbitrage: een inleiding en capita selecta aa…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Het beroepsgeheim van de advocaat (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture