Confocus logo

Het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet

Regio HASSELT

11 Okt

Opleiding
dotted_texture

Over deze traning

Dhr. Walter Niewold, rechter-emeritus

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet“. Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet. 

Programma:

 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet
 • Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
 • Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
 • Specifieke bepalingen en onder meer:
 • Aanvang en inhoud contract
 • Duur van de overeenkomst
 • Staat van het goed en herstellingen
 • Overdracht en onderhuur
 • Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
 • Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
 • Einde overeenkomst: overlijden huurder
 • Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

Google Maps
Google Maps
Hellebeemden 9 B

3500 HASSELT

Belgium

dotted_texture

Meer Opleidingen & Events

University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

11 Okt

Webinar
Confocus logo

STRAFRECHT: de strafrechtelijke aansprakelijk…

11 Okt

Webinar
University of Luxembourg Competence Centre logo

Paralegal position: upgrade your skills

11 Okt

Webinar
dotted_texture