Rechtsdag Hasselt - Bouwrecht en Verzekeringen - Burgerlijk Recht - Bewindvoering

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D
3500 Hasselt
Belgium
Link naar de organisator


26 Aug
INSCHRIJVEN

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Hasselt gaat door op vrijdag 26 augustus met 3 themazalen (bouwrecht en verzekeringen - burgerlijk recht - bewindvoering). Elke themazaal is erkend voor 6 OVB-punten!


Themazaal bouwrecht en verzekeringen

In de themazaal "bouwrecht en verzekeringen" komt o.a. "ABR" en "10-jarige aansprakelijkheid en Wet Peeters" aan bod met lesgever WIlly Vanduffel. Weldra meer info als de tijdsindeling van deze presentaties definitief vast ligt.

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Capita selecta wetgeving landverzekeringsovereenkomst (Dhr. Jacques Van Keirsbilck)
10u45: Koffiepauze
11u15: wat is de invloed van het nieuwe verbintenissenrecht op de aannemingscontracten en het verloop van het bouwproces? (Mr. Koen De Puydt)
12u45: Lunchpauze
13u45: ABR (Dhr. Willy Vanduffel)
15u15: koffiepauze
15u45: de 10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters (Dhr. Willy Vanduffel)
17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink

 

Themazaal burgerlijk recht

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Actualia handelshuur (Dr. Prof. Mr. Kristof Vanhove)
10u45: Koffiepauze
11u15: Actualia verbintenissenrecht (Prof. em. Aloïs Van Oevelen)
12u45: Lunchpauze
13u45: Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (Prof. em. Aloïs Van Oevelen)
15u15: koffiepauze
15u45: Het nieuwe bewijsrecht (Mr. Nic Clijmans)
17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink

 

Themazaal bewindvoering

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15: Bewindvoering en zorgvolmacht (Dhr. Walter Niewold) - (pauze halverwege)
We overlopen op een praktische manier en met voorbeelden de wetgeving inzake bewindvoering en zorgvolmacht en evalueren de wetswijzigingen ingaande op 1/3/2019 (Wet 21/12/2018 – B.S. 31/12/2018) met inbegrip van de digitalisering. Onder meer zal worden behandeld wat betreft bewindvoering:  
• Overzicht en toelichting wet bewindvoering
• Wijziging regelgeving patiëntenrechten bij bewindvoering 
• Verduidelijking “multidisciplinaire” taak bewindvoerder 
• Verslaggeving bewindvoerder 
• Medisch verslag 
• Vereenvoudiging procedure 
• Digitalisering dossier
Er wordt ook het probleem toegelicht van de vergoeding van bewindvoerders en meer bepaald ook diegenen die wegens onvermogen niet kunnen betaald worden door hun beschermde persoon en dan aankloppen bij het OCMW. 
In de wet van 17 maart 2013 werd een wettelijke kader geschapen voor de buitengerechtelijke lastgeving ( zorgvolmacht ) voor het geval dat de lastgever op een bepaald ogenblik door zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is om zelf rechtshandelingen te stellen.
Aanvankelijk was deze regeling alleen voorzien voor de goederen, maar bij wet van 21 december 2018 (B.S. 31/12/2018 )werd ze uitgebreid tot beslissingen in verband met de persoon.
De wettelijke regeling heeft veel succes daar reeds meer dan 200.000 mensen dergelijke volmacht hebben onderschreven.
Op welke wijze komt de zorgvolmacht tot stand en op wat moet men letten? Wat zijn de voor en nadelen? Problemen met de zorgvolmacht worden beoordeeld door de vrederechter die dan ook goed geplaatst is om een eerste evaluatie te maken.
Sedert 1 juni 2021 is het centraal register van de bescherming van personen in werking getreden en dient een verzoekschrift digitaal te worden neergelegd. Ook alle communicatie met betrekking tot bewindvoering verloopt op enkele uitzonderingen na digitaal. De artikelen 1249/3 e.v. van het Ger.W. en het KB 12/2/2021 ( B.S. 13/3/2021 )houdende de werking van het centraal register van de bescherming van personen regelen deze materie. De eerste ervaringen worden toegelicht en kritisch geëvalueerd.
De opleiding richt zich niet enkel tot juristen en bewindvoerders maar evenzeer naar mensen uit de medische wereld, hulpverlening en meer in het algemeen de sociale sector ( ocmw’s, sociaal huis, centra geestelijke gezondheidszorg enz… )
Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de onderwerpen behandelen vanuit de praktijk, aangevuld met talrijke  voorbeelden

12u45: Lunchpauze

13u45: Persoonsvolgende financiering | verzekeringen en autorijden | testamenten en schenkingen | aansprakelijkheid (Mr. Erik Langerock) - (pauze halverwege)

17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink

 

Klik hier voor het overzicht van de themazalen, de accreditaties en de praktische aspecten (prijs en inschrijving).

 

Zie ook : Confocus

Kalender

Webinars & Opleiding & Events

05 Jul
logo - company

Rechtsdag Kortrijk - Familiaal Vermogensrecht en Burgerlijk Recht

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Kortrijk gaat door op dinsdag 5 juli 2022 met 2...

More info
07 Jul
logo - company

Rechtsdag Berchem - Verkeersrecht & Bewindvoering

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Berchem gaat door op donderdag 7 juli 2022 met 2...

More info
08 Jul
logo - company

Rechtsdag Hasselt - Familiaal Vermogensrecht en Bemiddeling

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Hasselt gaat door op vrijdag 8 juli 2022 met 2...

More info
23 Aug
logo - company

Rechtsdag Gent - Bouwrecht en Verzekeringen - Vennootschapsrecht - Erfrecht

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Gent gaat door op dinsdag 23 augustus 2022 met 3...

More info

LexGO Network