Rechtsdag Berchem - strafrecht - ondernemingen in moeilijkheden - vastgoedrecht

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Belgium
Link naar de organisator


30 Aug
INSCHRIJVEN

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Berchem in augustus gaat door op dinsdag 30 augustus met 3 themazalen (strafrecht - ondernemingen in moeilijkheden - vastgoedrecht). Elke themazaal is erkend voor 6 OVB-punten!


Themazaal strafrecht: 

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Dataretentie en Sky-dossiers (Mr. Bart Verbelen)
10u45: Koffiepauze
11u15: Onrechtmatig verkregen bewijs (Prof. Mr. Joachim Meese)
12u45: Lunchpauze
13u45: Seksueel strafrecht & ontwikkelingen inzake Zorgcentra na Seksueel Geweld (Mevr. Liesbet Stevens) (incl. koffiepauze)
17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink


Themazaal vastgoedrecht

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15: Appartementsmede-eigendom: stand van zaken en evaluatie na 4 jaar nieuwe wet en bijna 1 jaar opname in nieuw Burgerlijk Wetboek (Dhr. Walter Niewold)
Bij wet van 18 juni 2018 ( B.S. 2/7/2018 ) werden de wettelijke regels inzake appartementsmede-eigendom op heel wat belangrijke punten gewijzigd. De wet werd van kracht op 1 januari 2019. Ondertussen werd appartementsmede-eigendom opgenomen in de artikelen 3.84 t.e.m. 3.100 van het nieuwe burgerlijk wetboek dat op 1 september 2021 van kracht wordt. Ook werden reeds enkele wijzigingen doorgevoerd onder meer op basis van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De corona pandemie was eveneens aanleiding voor een aantal aanpassingen. Op basis van voormelde overwegingen wordt grondig ingegaan op de bepalingen van de wet en de reeds gekende rechtspraak. De wet wordt kritisch geëvalueerd met praktische voorbeelden. Deze wet is belangrijk voor de praktijkjurist en al wie actief is in de vastgoedsector.

10u45: Koffiepauze

11u15: Burenrelaties, burenhinder en erfdienstbaarheden: nieuwigheden in het kader van het nieuwe goederenrecht (Dhr. Walter Niewold)
In deze opleiding wordt vanuit de praktijk ingegaan op de relaties tussen buren, wat betreft de zakelijke rechten. Het nieuwe burgerlijk wetboek voorziet een titel “burenrelaties“. In deze titel wordt voor de eerste maal een wettelijk kader geschapen voor bovenmatige burenhinder. Daarnaast zijn er heel wat wijzigingen inzake afsluitingen en erfdienstbaarheden zoals afstand beplantingen, lichten en zichten, recht van doorgang en uitweg, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden enz. De nieuwe wetgeving wordt op een pragmatische manier toegelicht aan de hand ook van concrete voorbeelden. Kortom, voor de praktijkjurist, NIET TE MISSEN! Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de nieuwe wettelijke bepalingen toelichten vanuit zijn jarenlange ervaring.

12u45: Lunchpauze

13u45: Actualia handelshuur (Dr. Prof. Mr. Kristof Vanhove)

15u15: koffiepauze

15u45: Actualia woninghuur (Dr. Prof. Mr. Kristof Vanhove)

17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink

 

Themazaal ondernemingen in moeilijkheden

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Aandachtspunten voor (adviseurs van) het bestuur van een onderneming in moeilijkheden (Mr. Dominique De Marez)
10u45: Koffiepauze
11u15: Actualia faillissementsrecht (Mr. Joris J. De Smet)
12u45: Lunchpauze
13u45: Het faillissement van natuurlijke personen (Mr. Joris J. De Smet) (incl. koffiepauze)
17u15: Einde van de Rechtsdag en netwerkdrink


Klik hier voor het overzicht van de themazalen, de accreditaties en de praktische aspecten (prijs en inschrijving).

 

Zie ook : Confocus

Kalender

Webinars & Opleiding & Events

05 Jul
logo - company

Rechtsdag Kortrijk - Familiaal Vermogensrecht en Burgerlijk Recht

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Kortrijk gaat door op dinsdag 5 juli 2022 met 2...

More info
07 Jul
logo - company

Rechtsdag Berchem - Verkeersrecht & Bewindvoering

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Berchem gaat door op donderdag 7 juli 2022 met 2...

More info
08 Jul
logo - company

Rechtsdag Hasselt - Familiaal Vermogensrecht en Bemiddeling

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Hasselt gaat door op vrijdag 8 juli 2022 met 2...

More info
23 Aug
logo - company

Rechtsdag Gent - Bouwrecht en Verzekeringen - Vennootschapsrecht - Erfrecht

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Gent gaat door op dinsdag 23 augustus 2022 met 3...

More info

LexGO Network